Annonsera efter försökspersoner

Behöver du deltagare till ditt forskningsprojekt? Läs nedan hur du går tillväga för att få hjälp av kommunikationsavdelningen med rekrytering av forskningspersoner genom KIs olika kanaler.

Observera att tjänsten för digital marknadsföring är stängd under juli månad på grund av lägre bemanning. Under denna period kommer inga nya annonser att startas, och pågående annonser kommer att pausas. Tjänsten återupptas som vanligt i augusti. 

Annonsera i sociala medier och sökmotorer

Annonsering i digitala kanaler, som sociala medier och sökmotorer som Google, kan vara ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att nå din målgrupp. Kommunikationsavdelningen kan hjälpa dig att hitta rätt personer till din studie genom riktade annonskampanjer.

Som forskare på KI kan du få centralt stöd med att välja kanaler, anpassa ditt budskap, planera och genomföra annonskampanjer genom KI:s konton i sociala medier eller i sökmotorer.
Detta arbete koordineras av kommunikationsavdelningen, men kräver även att du har en egen budget för annonsering och avsätter tid för arbete med annonsen.

Vad kostar det att annonsera i sociala medier?

Vi rekommenderar att du avsätter minst 15 000 – 20 000 kronor i din budget för annonsering i sociala medier. Största delen av denna budget kommer att gå till annonskostnaden på själva annonsplattformarna, exempelvis Metas plattformar (Facebook, Instagram).

Kommunikationsavdelning tar ut en egen avgift på 2 800 kronor för att starta en kampanj, vilket motsvarar fem timmars arbete för en kommunikatör.  

Utöver annonskostnaden och kommunikationsavdelningens avgift för innehållsproduktion, tillkommer en avgift för löpande hantering och uppdatering av annonskampanjen. Denna avgift tas ut av vår upphandlade annonsbyrå som sköter annonskampanjer på uppdrag av KI.

Viktigt att tänka på

För att annonseringen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du planerar för den i god tid och kontaktar kommunikationsavdelningen så fort som möjligt, helst redan innan du ansöker om tillstånd hos etikprövningsmyndigheten.

Kontakta oss på socialmedia@ki.se så berättar vi mer. 

Din studie behöver också en annonssida på ki.se (se nedan). Det är viktigt både för att det ska finnas något att länka vidare till från sociala medier och för att det ska vara tydligt för besökarna att Karolinska Institutet står bakom forskningen. 

Annonsera på ki.se

Sidan Forskningspersoner sökes på ki.se samlar annonser och information riktad till presumtiva deltagare i vetenskapliga studier. Här kan projekt som erhållit etiskt tillstånd annonsera efter försökspersoner med hjälp av institutionens huvudredaktör. Nedan följer instruktioner till forskare och redaktörer under var sin rubrik.

Instruktioner för forskare

Den viktigaste jobbet för dig som forskare när det gäller annonsering på ki.se är att utforma ett underlag som är lätt att förstå och inger förtroende för presumtiva deltagare. Det är sedan huvudredaktören på din institution som publicerar och så småningom även tar bort annonsen.

Rent tekniskt läggs annonsen på KI:s nyhetssajt och strömmas in på sidan ”Försökspersoner sökes” på forskningssajten. Det innebär att annonsen utöver att publiceras i ett sammanhang som riktar sig till presumtiva försökspersoner också visas upp tillsammans med andra nyheter från KI. En annons är per definition alltid tidsbegränsad och ska inte förväxlas med en varaktig informationssida på ki.se, med mer utförlig information om studiens upplägg och syfte.

Gör så här:

  • Fyll i formuläret med din annonsinformation, skriv kortfattat och glöm inte att fylla i när annonsen ska avpubliceras.
  • Välj i listan vilken institution du tillhör och skicka formuläret.

Några tips:

  • För att lättare kunna administrera intresseanmälningar till din studie kan du använda dig av exempelvis KI Survey, som du länkar till i din annons.
  • Använd alltid e-postadresser med KI-domän när du annonserar externt. Det är säkrare än till exempel Gmail och det ökar trovärdigheten. Om du inte vill använda en personlig e-postadress går det att lägga till en funktionsadress i din mejlbox.
  • Tänk på att deltagare i studien kan behöva komma i kontakt med projektet även efter att rekryteringsperioden är över. Kommunikationsavdelningen rekommenderar att du sätter upp en varaktig informationssida på ki.se, gärna kopplat till en forskargruppsida eller liknande. Prata med webbredaktören på din institution för mer information. Det finns även en mall för hur en sådan projektsida kan se ut som går att kopiera ganska enkelt.

Instruktioner för redaktörer

Alla annonser kommer via ett formulär som forskaren själv har fyllt i (se ovan). Här finns uppgifter om studien samt kontaktuppgifter.

Det ifyllda formuläret skickas automatiskt till kommunikationsavdelningen, som sedan skickar vidare inkomna formulär till respektive redaktör/institution.

Du behöver ha åtkomst till sajten nyheter.ki.se innan du börjar. Om du inte redan har det, skicka ett mejl till webb@ki.se och be att få tillgång till denna sajt. 

Innan du börjar:

Annonser för försökspersoner strömmas ut på landningssidan Forskningspersoner sökes på ki.se, men kan även strömmas ut på andra ställen på ki.se. När du använder sidtypen Recruitment of research participants får rubriken etiketten "Deltagare till studie sökes". Det är därför viktigt att rubriken är kort och tydlig och inte upprepar informationen om att deltagare till en studie sökes. Kontrollera gärna i de nyhetsflöden/spalter där annonserna syns att din rubrik blev bra, justera tills du är nöjd.

Exempel 1: Hur påverkar tiden på dagen blodsocker och träning?

Exempel 2: Är du tonårsförälder och vill svara på en enkät?

Gör så här:

  • Skapa en annons på sajten nyheter.ki.se. Gå till "Content" i toppmenyn välj sedan "Add content" och "Recruitment of research participants". Fyll i de uppgifter du har fått i formuläret/mejlet. Var noga med rubrik (se ovan), ingress, brödtext och kontaktuppgifter. Innehållsansvarig ska vara ansvarig forskare. 
  • Vilken institution står bakom annonsen: Genom att fylla i vilken institution som står bakom annonsen säkerställer du att annonsen även hamnar på institutionens startsida på ki.se.
  • Call to Action: Om du har en länk du vill att besökaren följer för att kunna anmäla sitt intresse för studien, till exempel till en webbsida med ett formulär eller en e-postadress, ska detta göras i blocket Call to action.
  • Lägg till eventuella bilder, länkar och annan relevant information

Klart!

Så här kan det se ut när du är klar:

skärmdump på annons för deltagare till studie
När du skapar en annons genom sidtypen "Recruitment of research participants" får du automatiskt en länk till sida "forskningspersoner sökes" och en etikett över rubriken "Deltagare till studie sökes" Foto: screen shot

Annonsera i tidningen Medicinsk Vetenskap

Medicinsk Vetenskap är ett populärvetenskapligt magasin utgivet av Karolinska Institutet. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och har en TS-distributionsupplaga på 27 400 ex. Tidningen distribueras förutom till alla KI:s studenter, anställda och alumner, även till media, intresseorganisationer, politiker, andra högskolor, till cirka 1000 prenumeranter (bibliotek, gymnasieskolor, anställda i vården och intresserad allmänhet) samt säljs som lösnummer i drygt 60 välsorterade Pressbyråer över hela landet. Observera att tidningen endast görs på svenska. 

Här hittar du mer information om pris, format med mera 
(skrolla ner en bit på sidan)

Regler och tips för klinisk forskning