Anvisningar för innehåll på KI:s centrala webbplats

Syftet med detta dokument är att beskriva hur KI:s centrala webbplats, ki.se, ska användas och hur olika typer av innehåll ska vara strukturerat. Dessa anvisningar är ett komplement till Föreskrifter för innehåll på KI:s centrala webb (Dnr 1-664/2021).

  • Diarienummer: 1-665/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: 2021-10-04 och tills vidare
  • Beslut: Kommunikationsdirektör
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Digitala kommunikationskanaler
  • Beredning med: Samtliga avdelningschefer vid gemensamt verksamhetstöds avdelningar, AC och huvudredaktörer och AC vid LIME, KI-DS, CNS, Kommunikationsavdelningen och styrgrupp för objektet övergripande plattform för webbkommunikation.

De ska fungera som ett stöd för dig som är innehållsansvarig och/eller webbredaktör i ditt dagliga arbete och hjälpa dig uppnå målen med din kommunikation till dina målgrupper.

Som webbredaktör och/eller innehållsansvarig på ki.se ska du känna till och tillämpa dessa anvisningar på det innehåll du skapar och redigerar. Detta gäller oavsett om du endast redigerar enstaka sidor eller har ansvar för större områden av innehåll på webbplatsen.

Dokumentet i sin helhet