Kurs- och programwebb

Alla kurser samt program på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet ska ha en öppen, alltså inte lösenordskyddad, kurswebb/programwebb (sida). Sedan Ping Pong avvecklades 1 november 2020 ligger dessa kurs-/programwebbar i Drupal. Det är institutionerna som ansvarar för att det finns en uppdaterad kurs-/programwebb inför varje termin.

Kontakt

Kontakt för kurs och programwebbar: Studentkommunikation ki-student@ki.se

Kurswebb

Alla kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet ska ha en öppen, alltså inte lösenordskyddad, kurswebb (sida) i Drupal. Informationen på kurswebben är sådan som behöver vara tillgänglig för alla studenter, tidigare och kommande, samt information som studenter behöver ta del av innan kursstart, innan de får tillgång till de låsta kursrummen (Canvas). Den primära målgruppen för den öppna kurswebben är befintliga studenter. Kurser som ges på engelska ska publiceras på engelska webben, samt kurser som ges på svenska ska publiceras på svenska webben. Enbart aktiva kurser ska ha kurswebbar.

Kurswebben ska som minimum bestå av följande informationsstruktur (enligt dokument nedan "Regler för kurswebb"):
(Motsvarande engelska benämningar finns listat i dokumentet Regler för kurswebb eng.)

 • Kursnamn
 • Kurskod
 • Lead – kort beskrivning av vad som finns på kurswebben (1-2 meningar)
 • Menu settings sätter sidan i en menystruktur. 
 • Kursplan – länk till kursplan i Selma (skapas automatiskt när du skriver in kurskoden).
 • Information om kursen (förslagsvis i en fact box) – bland annat välkomstinformation och instruktioner för webbregistrering.
 • Schema – länk till schema i TimeEdit. Även möjligt att ladda upp ramschema som dokument. Schema ska anslås senast två veckor innan kursstart. Ramschema rekommenderas att tillgängliggöras senast fyra veckor innan kursstart.
 • Kursanalys samt kursvärdering (senast genomförda) – dokument med kursanalys baserad på kursvärderingens resultat samt länk till resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) ska publiceras senast en månad efter kursens slut. För instruktioner om hur du tar fram länken med resultatet från kursvärderingen se sidan skapa kursvärderingsenkät och exportera resultat
 • Kontaktuppgifter – kontaktuppgifter till kursansvarig, examinator, utbildningsadministratör samt studievägledare. Även möjligt att fylla på med andra kontaktuppgifter.
 • Promo ”Logga in i Canvas”
 • Promo – länk till programwebb (om det är en programkurs)
 • Promo ”Student på KI” (”Student at KI” om det är en kurs på engelska)
 • Innehållsansvarig för sidan – ska vara kursansvarig

Utöver dessa punkter har kursansvarig/kursadministratör rätt att lägga till ytterligare rubriker eller avsnitt, men enbart efter diskussion med förvaltande organisation (UFS).

Exempel kurswebb

Exempel på hur en kurswebb ska se ut hittar du här. Använd denna som mall på hur du ska bygga upp din sida.

Ny sidtyp och redaktörsroll - kurswebb

För att höja kvalitén på kurswebben och skapa mer enhetliga sidor, har en ny sidtyp "course web page" samt en ny redaktörsroll "course web editor" tagits fram.

För att bli kurswebbsredaktör behöver du gå igenom en självstudiekurs i publiceringsverktyget Drupal och en lärarledd kurs i webbkommunikation. Om du enbart ska arbeta med kurswebb (och inte andra sidor på ki.se) kan du gå den förkortade utbildningen. 

Som kurswebbsredaktör får du även lov att gå på de verkstäder som kommunikationsavdelningen anordnar för redaktörer. Info om dessa, samt driftinformation inom webbpublicering på KI, hittar du längst ner på sidan om webbpublicering.

Gör så här - kurswebb

 • Börja med att säkerställa att befinner dig på https://utbildning.ki.se om du ska skapa en svensk kurswebbsida samt https://education.ki.se/ om du ska skapa en engelsk kurswebbsida. Kurser som ges på engelska ska ha engelsk kurswebbsida och kurser som ges på svenska ska ha svensk kurswebbsida.
 • I Drupal, välj content – add content – course web page
 • Title – Här fyller du i kursens namn samt inom parentes antal högskolepoäng
 • Course code – Här fyller du i kursens kurskod (när du fyller i kursens kurskod hämtas den senaste kursplanen automatiskt från Selma)
 • Lead – Här beskriver du kort vad du hittar på kurswebben (1-2 meningar), som kommer att synas som en ingress på sidan. Alla sidor och eventuella undersidor ska ha en ingress. Tänk på att det som indexeras av sök är rubrik och ingress. Det är därför viktigt att ta med ord som man ofta söker på för att hitta till er sida, till exempel "kurswebb", kursens namn samt "schema".
 • Menu settings (brödsmuleväg) för kurser inom en programwebb: välj Student på KI (disabled) / Student på KI / Alla kurs- och programwebbar på KI / Programwebb XXX 
 • Menu settings (brödsmuleväg) för fristående kurser: välj Student på KI (disabled) / Student på KI / Alla kurs- och programwebbar på KI
 • Innehållet på din sida bygger du sedan upp med block i sektionen ”content”.
 • Använd ”linked headings” för att strukturera informationen. Tänk på att använda ”headlines” inte fet text för att markera rubriker.
 • Dubbelkolla att du har med alla rubriker enligt dokumentet ”Regler för kurswebb”.
 • Om din kurs är en fristående kurs, meddela ki-student@ki.se när din kurs är lanserad, så länkningar uppdateras.
 • Om din kurs är en del av ett program, meddela programhandläggare när din kurs är lanserad, för omlänkning från programwebb.
 • Om du ska skapa flera kurswebbar kan du kopiera (clone) en tidigare kurswebb som du skapat. Tänk dock på att uppdatera all information och alla länkar så att de blir korrekta. Tänk också på att om du klonar en sida, behöver du manuellt hämta rätt kursplan. Detta uppdateras inte automatiskt när du skriver i den nya kursens kurskod.
 • Du som redaktör ansvarar för att din kurswebb följer dessa regler och rekommendationer.
 • Manual över Drupal hittar du på Manual för redaktörer ki.se. Tänk på att alla funktioner listade på den sidan inte är tillgängliga på sidtypen course web page.

Stora kurser

En kurs ska i största möjliga mån bestå av en kurswebb på en sida, utan undersidor. Vissa kurser med flera moment som ges av t.ex. olika sjukhus, kan dock behöva använda sig av en annan uppbyggnad än kurswebbsidorna. Dessa kurswebbar byggs då i sidtypen som används för programwebb (och kräver därmed en annan utbildning än kurswebbsredaktör). Dessa sidtyper gäller för att skapa stora kurssidor:

 • Programme web landing page - förstasida för kursen
 • Programme page - undersidor för information om kursen så som kontaktinformation 
 • Course web page - sidor för moment på kursen

Innehållet på dessa kurswebbar ska dock vara det samma som för övriga kurswebbar, och ska följa dokumentet Regler för kurswebb. Här hittar ni ett exempel på en kurswebb för en stor kurs med flera moment. Innan du skapar en sådan kurswebb, ska du kontakta ki-student@ki.se och stämma av.

Programwebb

Alla program på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet ska ha en öppen, alltså inte lösenordskyddad, programwebb, beståendes av en landningssida (Programme web landing page) med undersidor (Programme web page). I och med avvecklingen av Ping Pong hösten 2020, ligger dessa sidor nu i Drupal. Informationen på programwebben är sådan som behöver vara tillgänglig för alla studenter på hela programmet, oavsett kurs. Programwebbens primära målgrupp är befintliga studenter. Observera att informationen ska vara programspecifik. All information som finns på centrala sidor ska länkas till, informationen ska inte dupliceras. Information till lärare inom program ska inte ligga på programwebben. Program som ges på engelska ska publiceras på engelska webben, samt program som ges på svenska ska publiceras på svenska webben.

Programwebbens landningssida ska ha följande informationsstruktur (i följande ordning) enligt dokument nedan "Regler för programwebb":
(Innehåll under respektive rubrik är reglerat och listas nedan. Motsvarande engelska benämningar finns listat i dokumentet Regler för programwebb eng.)

 • Rubrik - programnamn
 • Lead – kort beskrivning av vad som finns på programwebben (1-2 meningar)
 • Call to action - Ny student på ”xx”programmet
 • Menu settings - välj Student på KI (disabled) / Student på KI / Alla kurs- och programwebbar på KI
 • Promo – ”Programöversikt”
 • Promo – ”Studieinformation och regler”
 • Promo – ”Programmets organisation”
 • Promo – ”Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)” (om tillämpligt)
 • Promo – ”Valbar period” alt. ”Studentvalda fördjupningskurser (SVK)” (om tillämpligt)
 • Promo – ”Utbytesstudier”
 • Promo – ”Kontaktuppgifter”

Utöver dessa rubriker, kan ytterligare rubriker läggas till som är specifika för ett visst program, t.ex. information om nya läkarprogrammet. Ytterligare rubriker får enbart läggas till efter diskussion med förvaltande organisation (UFS). Ytterligare rubriker läggs till efter promo ”Kontaktuppgifter” och innan ”Inloggning till Canvas”.

Alla programwebbar ska nederst på sidan ha två promos:

 • Inloggning till Canvas
 • Student på KI

Strukturen på programwebben ska vara tre promos på respektive rad.

Exempel programwebb

Exempel på hur en programwebb ska se ut hittar du här. Använd denna som mall på hur du ska bygga upp din sida.

Ny sidtyp och redaktörsroll - programwebb

För att höja kvalitén på programwebben och skapa mer enhetlighet, har två nya sidtyper ”Programme web landing page” och ”Programmme web page”, och en ny redaktörsroll, ”Programme web editor” tagits fram. Titta igenom exemplet på hur en programwebb ska se ut innan du börjar bygga din egen. För att bli programwebbsredaktör behöver du gå igenom en självstudiekurs i publiceringsverktyget Drupal och en lärarledd kurs i webbkommunikation. Utbildningen är den samma som för övriga Drupal redaktörer (OBS ej samma som för kurswebb). Länk till Drupal utbildningen finns på sidan Utbildning och konto i Drupal. Som programwebbsredaktör får du även lov att gå på de verkstäder som kommunikationsavdelningen anordnar för redaktörer. Info om dessa, samt driftinformation inom webbpublicering på KI, hittar du längst ner på sidan om webbpublicering.

Sidtypen "programme web landing page" samt "programme web page" kommer även att kunna användas av större kurser som kräver en programwebbsliknande uppbyggnad på grund av exempelvis många olika moment. Kontakta ki-student@ki.se för att diskutera detta.

Innehållsstruktur programwebb

Programwebben ska bestå av en landningssida med följande undersidor:

Ny student på ”xx”programmet - innehåll:

 • På sidan ska information till nya studenter finnas, exempelvis information om registrering, information om program- och kursstart, samt länkar till centrala sidor med information om exempelvis studentkår, studentkonto, student-ID, datorer och IT, studentmail, KIB, hitta på KI och uppförandekod, finnas. Observera att information som finns på centrala sidor inte ska dupliceras, utan länkas till.

Programöversikt - innehåll:

 • Innehåll och upplägg
 • Utbildningsplan
 • Program- och kursöversikt
 • Ramtider för kurser på ”xx”programmet
 • Terminstider (hänvisning till centrala sidor)
 • Medverkande institutioner

Studieinformation och regler - innehåll:

 • Tillgodoräknande
 • Examination
 • Omtentamen
 • Tillträdeskrav till högre termin
 • Regler för tentaskrivning, PM och hemexaminationer
 • Studieuppehåll och återupptag
 • Studera med funktionsvariration

Programmets organisation - innehåll:

 • Information om programmets struktur och organ, till exempel programråd, programnämnd och kommittée

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (om tillämpligt) - innehåll:

 • Information kring den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammet (om sådan finns).

Valbar period alt. Studentvalda fördjupningskurser (SVK) (om tillämpligt) - innehåll:

 • Information om kursutbud samt ansökningsprocess

Utbytesstudier - innehåll:

 • Information om partneruniversitet samt ansökningsprocess

Kontaktuppgifter - innehåll:

 • Kontaktuppgifter till nyckelfunktioner som studenterna lätt behöver hitta, såsom programdirektor, programstudievägledare, programhandläggare, studentrepresentanter, m.fl.

(Utöver dessa rubriker, kan ytterligare rubriker läggas till som är specifika för ett visst program, t.ex. information om nya läkarprogrammet. Ytterligare rubriker får enbart läggas till efter diskussion med förvaltande organisation (UFS). Ytterligare rubriker läggs till efter promo ”Kontaktuppgifter” och innan ”Inloggning till
Canvas”.)

Gör så här - programwebb

Skapa en programme web landing page

 • Börja med att säkerställa att befinner dig på https://utbildning.ki.se om du ska skapa en svensk programwebb samt https://education.ki.se/ om du ska skapa en engelsk programwebb. Program som ges på engelska ska ha en engelsk programwebb och program som ges på svenska ska ha en svensk programwebb.
 • I Drupal, välj content – add content – Programme Web Landing Page
 • Title - Här fyller du i programmets namn
 • Lead - Här skriver du en kort beskrivning av vad som återfinns på programwebben (1-2 meningar), som kommer att synas som en ingress på sidan. Alla sidor och eventuella undersidor ska ha en ingress. Tänk på att det som indexeras av sök är rubrik och ingress. Tänk därför på att ta med ord som man ofta söker på för att hitta till er sida.
 • Call to action - Här länkar du till en sida som du skapat i sidtypen programme web page och döper till Ny student på ”xx”programmet
 • Image - Alla programwebbar ska ha en bakgrundsbild. Tänk på att kontrollera rättigheterna för bilden.
 • Menu settings - välj Student på KI (disabled) / Student på KI / Alla kurs- och programwebbar på KI
 • Innehållet på din landningssida bygger du sedan upp med promos i sektionen ”add block”. Välj layouten med tre promos sida-vid-sida.
 • Dubbelkolla att du har med alla promos enligt dokumentet ”Regler för programwebb”.
 • Tänk på att du inte kan spara landningssidan om du inte angett en innehållsansvarig.

Skapa en programme web page

 • Alla promos på din programme web landing page ska leda till programme web pages.
 • Säkerställ att du befinner dig på https://utbildning.ki.se om du ska skapa en svensk programwebbsida samt https://education.ki.se/ om du ska skapa en engelsk programwebbsida. 
 • I Drupal, välj content – add content – Programme Web Page
 • Title - Här fyller du i sidans namn
 • Lead - Här skriver du en kort beskrivning av vad som återfinns på sidan (1-2 meningar), och som kommer att synas som en ingress. Alla sidor och eventuella undersidor ska ha en ingress. Tänk på att det som indexeras av sök är rubrik och ingress. Tänk därför på att ta med ord som man ofta söker på för att hitta till den specifika sidan. Eftersom sidans rubrik inte innehåller programnamn, är det viktigt att det återfinns i ingressen, t.ex ”Information om studenträtt, tillgodoräknande, studieuppehåll och andra studierelaterade frågor för dig som är student på fysioterapeutprogrammet”.
 • Menu settings - välj Student på KI (disabled) / Student på KI / Alla kurs- och programwebbar på KI / Programwebb XXX
 • Innehållet på din sida bygger du sedan upp med block i sektionen ”content”.
 • Använd ”linked headings” för att strukturera informationen. Tänk på att använda ”headlines” inte fet text för att markera rubriker.
 • Tänk på att du inte kan spara landningssidan om du inte angett en innehållsansvarig.

Publicering av programwebb

 • Ta bort informationen från din programwebb i Ping Pong, samt ersätt med en hänvisning och en länk till din nya programwebb i Drupal. Vänta med att ”släcka” din programwebb i Pingpong, när du lanserar din nya programwebb i Drupal. Detta eftersom google inte indexerar din nya programwebb direkt.
 • När du är klar och publicerat din programwebb, meddela ki-student@ki.se, så länkningar uppdateras. <
 • Meddela även kurswebbsredaktörer, så att de kan uppdatera länkningar från deras kurswebb.
 • Du som redaktör ansvarar för att din programwebb följer dessa regler och rekommendationer.
 • Manual över Drupal hittar du på Manual för redaktörer ki.se.

Tillgänglighet

KI:s webbplats omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen reglerar såväl teknik som innehåll. Du som är redaktör och/eller innehållsansvarig ansvarar för att ditt innehåll också lever upp till de krav som finns. Se till att vara uppdaterad gällande vad du som redaktör behöver tänka på. Pdfer som skapas i KI survey, t.ex. kursutvärderingar är tillgänglighetsanpassade enligt den nya tillgänglighetslagen.

Tänk på

 • Öppna sidor i Drupal är tillgängliga på samma sätt som alla sidor på ki.se, de ser ut som de sidor som syftar till att rekrytera nya studenter och de dyker upp i sökningar på samma sätt. Det är därför nödvändigt att det är bortom all tvivel att en besökare på alla sidor (och alla eventuella undersidor) direkt förstår vem sidan vänder sig till och vad den handlar om. Undantag från detta kan komma att avpubliceras av en administratör.
 • Tänk på att en undersida kan vara den första sida en besökare möter, om hen hittat sidan via till exempel ”sök”.
 • Undvik dubblerad information. Om informationen finns centralt på ki.se ska det länkas dit, inte kopieras in på kurs- och programwebben.
 • Kurswebben ska enbart innehålla den information som studenterna behöver komma åt innan de är registrerade på kursen och därmed får tillgång till kursrummen (Canvas).
 • Programwebben ska enbart innehålla information som är relevant för alla studenter på hela programmet, oavsett kurs.
 • Använd inte flera enter för att få luft mellan eller efter en text.
 • Om du kopierar text från PingPong eller word/pdf, tänk på att "tvätta" texten innan du kopierar in den i Drupal, för att undvika att dold formatering följer med. Detta gör du genom att kopiera in texten i appen ”anteckningar” på datorn, innan du kopierar in det i Drupal.
 • Ladda aldrig upp ett dokument som redan finns i Drupal, du kan länka till ett dokument som någon annan har laddat upp. Om du har en senare version av ett dokument, ska du byta ut det befintliga dokumentet. På så sätt uppdateras det automatiskt på alla ställen där dokumentet länkas.
 • Var specifik när du benämner dokument. Benämn aldrig ett dokument enbart ”Schema”. Skriv istället t.ex. ”Schema Odontologi HT20”. Läs mer om dokumenthantering.
 • Länkar ska vara tydliga och kunna stå för sig själv. Länktexten ska aldrig vara ”läs mer här”.
 • När du länkar till en annan sida inom Drupal, ska länken inte vara absolut, dvs. du ska inte lägga in URL:en. Istället ska man göra så kallade relativa länkar.Det innebär att man länkar till sidans id istället och länken håller även om rubriken ändras eller om URL-strukturen av någon anledning ändras. Man gör en relativ länk genom linkit, man skriver in rubriken på sidan man vill länka till i URL-fältet och söker på så sätt upp rätt sida.
 • Tänk på att era sidor måste följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs särskilt igenom riktlinjerna för tillgängliga PDF:er, bilder samt filmer.
 • Kurs- och programwebb riktar sig mot studenter. Om ni har information som ni behöver lägga ut till lärare på ett program, kan ni använda er av Canvas. Information till lärare ska inte ligga på kurs- och programwebbb.

Canvas

Canvas är KI:s nya lärplattform, och kommer att ersätta de låsta sidorna i Ping Pong. Alla kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet ska alltså dels ha en öppen, alltså inte lösenordskyddad, kurswebb i Drupal, samt låsta kurssidor i Canvas. Kurs- och programwebb är ett delprojekt inom Canvas projektet, och beslut har fattats av Canvas styrgrupp. Läs mer om Canvas projektet och införandet.

Dokument

EK
Innehållsgranskare:
Emma Karlsson
2024-05-28