Presentera core-faciliteter på webben

Här hittar du råd och riktlinjer om hur du kan presentera din core-facilitet på ki.se och i kontaktportalen för core-faciliteter i iLab. Syftet är både att marknadsföra de tjänster som din core-facilitet erbjuder och att bidra till bilden av KI som ett världsledande universitet.

Skärmklipp från mallsida på ki.se.
Det finns mallar för hur du ska presentera din core-facilitet både på ki.se och i iLab.

För att lyckas med din presentation ska du alltid ha kundernas/användarnas eventuella önskemål och perspektiv i åtanke. Informationen bör fokusera på tillgänglig utrustning och tjänster som går att boka, inte på till exempel organisationsform, samarbeten eller anläggningens historia.

Karolinska Institutets huvudsakliga webbplats är ki.se. Genom att presentera din core-facilitet där kommer du få en extra skjuts i sökmotorer som Google och Edge och din webbsida kommer automatiskt att uppfylla lagar och regler rörande tillgänglighet och säkerhet.

iLab är ett externt system för bokning och fakturering av tjänster som KI:s core-faciliteter erbjuder. Det tillhandahålls av företaget Agilent och bör inte användas som huvudsaklig hemsida för din core-facilitet.

Läs mer om webbpresentation på engelska

KS
Innehållsgranskare:
2024-05-22