Utbildning för webbredaktörer på ki.se

För att bli webbredaktör på ki.se behöver du gå igenom en självstudiekurs i publiceringsverktyget Drupal och en lärarledd kurs i webbkommunikation. Du behöver ha ett KI ID och vara anknuten eller anställd på KI. Om du är student med anställning på KI behöver du vara anknuten för att kunna få access.

En blivande webbredaktör på ki.se ska ha:

  • uppdrag från chef och/eller huvudredaktör på institutionen
  • god datorvana och intresse för webbpublicering
  • tid avsatt för utbildning
  • tid avsatt för arbete med webbpublicering

Du genomgår utbildning i form av självstudier i publiceringsverktyget Drupal. Dessutom ska du gå en lärarledd kurs i webbkommunikation.
Det spelar ingen roll i vilken ordning du gör kurserna, men du kan börja arbeta i Drupal innan du går den lärarledda kursen. 

Självstudiekurser

Kurserna går igenom det du behöver kunna i Drupal och avslutas med en övningsuppgift som du aviserar till webbförvaltningen att du genomfört. När du klarat den så får du rättigheter att redigera de sidor i ki.se som ingår i ditt uppdrag att arbeta med. 

Kurs för webbredaktör

Redaktörskurs ki.se är avsedd för dig som ska ha access till en sajt eller subsajt på ki.se som till exempel Medarbetarportalen, din forskargruppsida eller programwebb.

Kurs för kurswebbsredaktör

Ska du enbart redigera kurswebbsidor räcker en kortare kurs.

Om du inte hittar kursen, mejla webb@ki.se och meddela att du vill gå kursen. Gärna enligt denna mall: 
Hej, Jag har fått i uppdrag att redigera sidorna xxx och xxx och behöver gå kursen i Drupal. 
Mitt KI ID är xxxxxx
Mvh
Namn Namnsson

Konto och inlogg på ki.se

Alla som har KI ID kan logga in i Drupal. Då skapas ett konto med rättighet att redigera din egen profilsida. Detta konto kan webbförvaltningen ge ytterligare rättigheter för dig som har genomgått utbildningen i Drupal och ska redigera innehåll på ki.se. 

Logga in genom att klicka på länkarna nedan. Första gången ska du klicka på ALLA länkarna. Förutom på Medarbetarportalen kommer du till blanka sidor eftersom du bara har konto och inga rättigheter än. 

Det är först när du har loggat in som webbförvaltningen kan ge dig redaktörsrättigheter. Vi kommer att kontinuerligt att sätta rättigheter och skicka ett mejl till dig när du kan börja redigera ditt innehåll.

När du har fått dina rättigheter så kan du klicka på vilken som helst av länkarna ovan för att komma åt allt du har tillgång till att redigera på ki.se. Du växlar mellan domänerna och de olika verktygen för att skapa listor genom att gå till "Workbench".

Om du har frågor, kontakta webbförvaltningen.

Medarbetare - logga in på profilsida

Du som är anställd eller anknuten kan logga in och redigera din profilsida genom att logga in på medarbetare.ki.se/login med ditt vanliga KI-ID.

Mer information och instruktioner om hur du redigerar din profilsida.

Öppna verkstäder för redaktörer

På våra Drupalverkstäder jobbar du med ditt eget innehåll och vi som arbetar med webbförvaltningen är på plats för att svara på frågor och hjälpa till. Vi kan svara på tekniska frågor likväl som frågor kring hur du kan göra dina sidor mer användarvänliga.