Sök och hittbarhet i Drupal

Så här gör du som webbredaktör för att öka hittbarheten för ditt innehåll på KI:s webbplatser.

Använd nyckelord

Använd nyckelord som är relevanta. Använd dem i sidans titel, i ingress, mellanrubriker och i brödtext. 

Använd ingressfältet

Ingressen ska vara en kort sammanfattning av vad användaren kan hitta på din sida, exempelvis ”På denna sida kan du hitta säkerhetsrutiner, hur du bokar ett pass inom friskvården och hur du bokar en lokal för ett möte”. Tänk på att använda nyckelord i ingressen som användare kan tänkas söka efter. Detta gör det lättare för sökmotorer att hitta din sida, det gäller både ki.se:s interna sökmotor som för Google.

På sidor av typen Landningssida/Landing page vill man ofta inte ha någon ingress. På vanliga sidor bör du ha det för att skapa igenkänning för användaren och för att i början av sidan sammanfatta innehållet för att försäkra användaren om att den kommit rätt. Om du av någon anledning inte vill ha en ingress på din sida är det viktigt att du fyller i fältet Description, under Metadata. Innehållet i fältet Description kommer att visas i träffresultatlistan när man gör en sökning, detta ger en bättre användarupplevelse för dem som letar/hittar ditt innehåll via sökfunktionen. Skriv alltså inte sökord där utan hela meningar som sammanfattar innehållet på sidan. 

Använd ord som man faktiskt söker på

Lägg till ord som användare kanske söker på, även om de kanske inte är korrekta. Till exempel är det många som söker på ordet "terminalglasögon" fast det heter Arbetsglasögon. Ordet Arbetsglasögon är det däremot ingen som söker på. 

Testa hittbarheten

Testa om din sida eller ditt dokument kommer högt upp i träffresultatet. Om det inte gör det kontakta sökansvarig, se längst ner på sidan. 

Undvik allmänna sidnamn

Undvik att döpa din sida till väldigt vanliga namn som personal, forskning, om, avhandlingar. Om du måste skapa sidor av denna typ bör du utöka sidans namn med mer specifik information kring organisatorisk tillhörighet, geografisk plats etc. Exempelvis "avhandlingar vid MEB" eller "personal på HR-avdelningen" 

Gör ditt dokument hittbart med Notes

Dokument av typen .pdf, .docx och .xlsx saknar ingressfält. För att öka relevansen och hittbarheten bör man fylla i fältet Notes. Det fungerar på samma sätt som Descriptionfätet. Texten du skriver här visas i träffresultatet när någon söker på webben. Använd 250 tecken för att beskriva vad det är för dokument och hur det kan användas. Exempelvis "Regler och riktlinjer kring alkohol". Detta är särskilt viktigt om innehållet riktar sig till specifika yrkesgrupper eller organisatoriska enheter. I nuläget står det att innehållet i Notes inte visas publikt, men det är felaktigt. Observera att du aldrig bör ladda upp pdf-dokument som är scannade, de har låg hittbarhet och strider dessutom mot lagar och regler för tillgänglighet för användare med funktionsvariation.