Webbstruktur, meny och brödsmulor

När du skapar en ny sida på ki.se (i Drupal) måste du ange vilken sida som kommer före i webbplatsens struktur. Det hjälper besökaren att förstå vilket område sidan tillhör och var på webbplatsen hen befinner sig.

Huvudmeny

När du klickar på menyn på sajten visar den var den sida du befinner sig återfinns i sajtens struktur. Det är samma meny oavsett var på sajten du befinner dig, den är dynamisk, det vill säga den markerar var på sajten du befinner dig. Det är samma huvudmeny överallt på sajten, du kan backa till samma startpunkt från alla sidor.

Skärmdump som visar menyn på ki.se
Huvudmeny på ki.se visar var på sajten du befinner dig och vilka andra sidor som finns.

Strukturen på innehållet på sajten byggs upp i fyra steg, huvudmeny, brödsmuleväg, meny för detta område och navigera på sidan:

Skärmdump som visar en detalj av menyn på ki.se
Du kan navigera i menyn genom att klicka på länkar eller expandera nästa nivå för att nå länkarna där det finns fler nivåer.
 • Huvudmeny
  Den första fliken i menyn styrs av webbförvaltningen. Men på övriga nivåer hämtas länkarna från brödsmulorna. Som besökare kan man navigera genom att
  1. Klicka på en av länkarna i menyn. Menyn stängs och man kommer till den sida som länken leder till.
  2. Klicka på pilen bredvid länken. Nästa nivå i menyn expanderar och visar de länkar som ligger på nivån under. De nivåer som ligger över i strukturen stängs till smala flikar till vänster om menyn.

När besökaren kommer till en sida via sök eller via länk och sen klickar på menyn så kommer den sida hen befinner sig på vara markerad i menyn (a). Vill man backa i menyn så kan man antingen klicka på "tillbaka" eller på en av de smala flikarna (b).

Skärmdump som visar en detalj av menyn på ki.se
Sidan du befinner dig på är markerad i menyn (a). Du kan backa i menyn genom att klicka på en av de smala flikarna (b).
 • Brödsmuleväg
  Nivå två och lägre hämtas från menyn över brödsmulor (breadcrumb menu). De sidor som har en sida som parent item kommer att visas för besökaren när hen klickar på pilen bredvid den parent item-sidan.
 • Meny för detta område
  En landingpage samlar ihop och länkar vidare till flera sidor inom ett område. På en landing page finns oftast en meny över de sidor som ingår i området. En sådan meny får alltid rubriken "Meny för detta område".
 • Hitta på sidan
  På en sida så kan man göra så kallade linked heading, dessa utgör en meny för innehållet på sidan och får rubriken "Hitta på sidan".

Varför ser det fel ut i menyn?

Menyn, till skillnad från sidan, uppdateras inte med en gång. Det kan ta upp till 30 minuter för att en ändring som påverkar menyn (ändrad rubrik eller ändrat parent item) slår igenom i menyn, trots att det ser rätt ut på sidan.

Avpublicerade sidor ligger ibland kvar i menyn. Det kan bero på att den sidan som är avpublicerad är parent item till sidor som inte är avpublicerade eller på att sidan har avpublicerats av Drupal för att ingen gjorde en ändring på 18 månader. Du som redaktör ser då den länken i menyn, eftersom du kommer åt avpublicerade sidor när du är inloggad. De syns inte för en vanlig användare, som inte är inloggad och alltså inte har tillgång till avpublicerade sidor.

Brödsmulan hämtar parent item

Du placerar sidan i strukturen genom att välja en förälder, ett så kallat parent item. Den sidan har i sin tur också ett parent item. På så sätt bildas ett släktträd, eller en väg av brödsmulor, hela vägen upp till startsidan för webbplatsen.

skärmklipp på brödsmulevägen på en webbsida på ki.se
Brödsmulorna utgör länkar till de sidor som ligger över denna sida i webbplatsens navigation.

För en besökare visas släktträdet/strukturen som en rad länkar ovanför sidans rubrik. Man brukar kalla det en väg av brödsmulor. 

Detta gäller för följande sidtyper: Landing page, Page, Form page, Programme web landing page, Programme web page och Course web page. Övriga sidtyper, till exempel nyheter och kalenderhändelser, behöver alltså sättas i sammanhang på andra sätt.

Obligatoriskt val

 1. Alla sidor måste ha en förälder (parent item).
 2. En sida kan bara ha en förälder.
 3. Sidans förälder måste finnas på samma släkträd som sidan. Det vill säga du kan inte ange att en förälder ligger på ki.se/forskning men spara sidan på ki.se/samverkan.

Välj förälder från webbplatsens befintliga sidor 

Skärmdump som visar hur det ser ut när man väljer parent item
Välj parent item från den del av sajten som håller din sida.

När du ska placera din sida väljer du från listor över sidor på olika nivåer. Du fortsätter välja i de listor som dyker upp tills du har kommit till den nivå som är rätt för din sida. Du behöver inte fortsätta välja bara för att det dyker upp fler nivåer. Du kan stanna när du har kommit till den sida som är rätt förälder för just din sida även om den har fler barn.

Det ser lite olika ut beroende på vilken del av sajten du befinner dig.

Ki.se

 • Nivå 1: Subsajt, till exempel ki.se/forskning eller ki.se/bionut
 • Nivå 2: Toppmenyn för subsajten, till exempel ki.se/forskning som har sidorna "Forskningsområden", "Forskare", "Forskningsfinansiering" och "Infrastruktur" i sin meny
 • Nivå 3: De länkar som har sidorna i toppmenyn som sitt parent item/sin förälder.
 • Nivå 4: De sidor som ligger under det val du har gjort på nivå 3 
 • och så vidare

Subdomänerna: medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se och nyheter.ki.se

 • Nivå 1: Toppmenyn för subdomänen, till exempel medarbetarportalen som har "Din anställning", "Stöd och verktyg", "Utbildning", "Forskarutbildning", "Forskarstöd" "Campus, hus och miljöer" och "Vårt KI" i sin meny.
 • Nivå 2: De länkar som har toppmenyn som sitt parent item/sin förälder.
 • Nivå 3: De sidor som ligger under det val du har gjort på nivå 2 
 • och så vidare

Behörighet att spara på olika nivåer

Redaktörer har olika behörighet att spara sidor upp till en viss nivå i strukturen. Huvudredaktör/huvudansvarig för en subsajt/subdomän bestämmer över flikstartsidorna (nivå 3 på ki.se, nivå 2 på övriga subdomäner) inom sin del av webbplatsen. Om du försöker spara en sida på en nivå du inte har rätt till kommer du att få ett felmeddelande:

skärmdump för felmeddelande
Om du inte har rätt att spara en sida med parent item på den nivå du har valt så kommer du att få ett felmeddelande. Välj en förälder längre ner i släktträdet.

"You are not allowed to add pages on this menu level. You have to add at least one more level to be able to save."

 1. Välj Change or add another menu level
 2. Fortsätt välja en från listorna längre ner i strukturen

När du inte hittar rätt förälder

Om du inte hittar ett lämpligt parent item för din sida, eller om du tycker att den bör sparas direkt under en toppmenysida, välj det som du själv uppfattar som mest rätt för att kunna spara sidan. Du kan sen kontakta ansvarig för subsajten/subdomänen för att få tips och råd om hur du ska placera din sida eller hjälp att spara den högre upp i strukturen. Om du inte vet vem som är ansvarig kan du kontakta webb@ki.se och/eller besöka en drupalverkstad.

Tänk på!

När du redigerar en befintlig sida som har ett parent item på en högre nivå än du har rätt att välja kan du fortfarande spara sidan om du inte försöker ändra parent item.

Länk från förälder till barn

När du har skapat en ny sida och placerat den på rätt ställe i strukturen, det vill säga valt ett lämpligt parent item, så behöver du också se till att det finns en länk från den sidan till din nya sida. Detta är ingenting som sker automatiskt. Om en användare backar i strukturen genom att klicka länkarna i brödesmulevägen så kan det bli förvillande om man inte kan hitta tillbaka på grund av att det inte finns länkar på en föräldersida till alla dens barn (child items).

Om länken till din sida inte passar in någonstans på föräldersidan så kan det vara så att du har valt fel förälder.

Relaterat - länkar inom webbplatsen

Det finns antagligen annan information inom webbplatsen som den som besöker din sida också har nytta av. Det kan röra sig om information på samma nivå i strukturen eller som vänder sig till en närliggande målgrupp som följt "fel" länk i en sökning.

Skärmdump över de katergorier/rubriker man man välja för sina relaterade länkar
Lägg till länkar till övrigt relaterat innehåll inom sajten.

På KI möter vi detta behov genom att samla länkar i en eller flera boxar med fasta rubriker. Dessa länkar får samma utseende oavsett var de används och de fasta rubrikerna gör att besökare känner igen sig mellan olika sidor.

De fasta rubrikerna är:

 • Letade du efter
 • Tips och råd
 • Inspiration
 • Relaterat 
 • Mer om det här ämnet

Funktionen relaterad information finns långt ner på sidan i redigeringsläget i ett eget fält, under "Add Block".

Nyheter och kalenderhändelser ingår inte i släktträdet

Du kan inte sätta ett parent item på en nyhet eller en kalenderhändelse. Detta innehåll är tillfälligt och strukturen skulle inte bli överskådlig och hanterbar om alla gamla nyheter och passerade kalenderhändelser trycktes in i trädet.

Sätt en nyhet eller kalenderhändelse i sitt sammanhang

Som besökare behöver jag förstå sammanhanget för en nyhet eller kalenderhändelse. Detta är särskilt viktigt på ki.se, där nyheter och kalender ligger samlat på en egen plats inom sajten, nyheter.ki.se. För dessa innehållstyper finns included in-länk. Dessa ska användas för alla nyheter och kalenderhändelser. Du kan ange en till tre länkar till relaterat innehåll inom ki.se.

JT
Innehållsgranskare:
2024-03-27