Visa lista på sida eller landningssida

Visa en nyhets-, kalender-, jobb-, personal-, kurs- eller programlista som är skapade genom widgets.

Visa en lista på en sida.

Visa lista på sida

Kopiera embed-koden som genereras när du skapar listan och klistra in den i blocket "Embed" på sidan.

Visa en lista på en landningssida genom att skapa en Promo Embed.

Visa lista på landningssida

Kopiera embed-koden som genereras och skapa sedan en Promo, välj Promo Embed som typ. Klistra in koden i fältet embed.

Promon lägger du sedan som en till fem i bredd på din landningssida. Du kan också använda denna promo på en sida om du vill.

Ändra i en lista

Gå till blocket embed på sidan eller promon på landningsidan. Kopiera den inbäddade koden och klistra in den i en ny flik/fönster i din webbläsare. Du kommer nu till widget igen med de inställningar du hade från början. Ändra dessa och klistra sedan in den nya koden på sidan/promon. 

JT
Innehållsgranskare:
Jenny Thorell
2023-06-29