Driftinfo

Du kan använda Driftinfo (operating info) för att meddela medarbetare och/eller studenter om tillfälliga störningar i de miljöer (fysiska eller digitala) de använder.

Screen shot from drupal
Om du vill nå ut till medarbetare på KI kring något som kan påverka deras arbetsdag så kan du lägga ut driftinfo på medarbetarportalen

Alla redaktörer i ki.se kan skapa och publicera driftinfo och det är att föredra som komplement till, eller för att ersätta e-mail kring service och support.

Driftinfo fungerar på samma sätt som nyhet. Men istället för att välja Create news article på workbench eller Content - add content - news article, så väljer du Add content → operating info på domänen nyheter.ki.se.

Tänk på att göra rubriken tydlig, men kortfattad. När jag ser den så behöver jag förstå om informationen berör mig, men jag behöver inte veta allt.

Skriv en bra rubrik

Exempel på bra driftinfo-rubrik är "Störningar i PA-webben"

Exempel på en driftinfo-rubrik med för mycket information för en rubrik är "Just nu har vi stora störningar i PA-webben, och man får felmeddelande när man försöker logga in, men vi arbetar på att försöka lösa problemet under dagen."

screenshot for operating info on the staff portal
Du kan skicka ut din nyhet på startsidan på medarbetarportalen. Den ligger kvar där så länge du vill, så tänk på att ta bort den är inaktuell eller inte längre akut.

Hur får jag min info att synas på startsidan?

Bocka i rutan "Promoted to Staff portal frontpage" så hamnar nyheten på startsidan. Om du inte gör det så kan nyheten fortfarande visas upp i listor på andra ställen på medarbetarportalen, beroende på vilka taggar som använts (se mer i avsnittet om att skapa en nyhetslista).

Hur når jag studenter?

Sätt taggen "Student" (Student (en) på engelska operating info) under rubriken Administrative så flödar din driftinfo ut på "Student på KI".

Ta bort inaktuell information

När nyheten inte längre är aktuell så bör du avpublicera den, eller bocka ur rutan "Promoted to frontpage". Detta sker inte automatiskt. För att driftinfo ska upplevas som relevant och du ska kunna nå ut med ditt budskap är det viktigt att du också tar bort information när den inte längre är aktuell.

Riktad driftinfo

Om din driftinfo bara omfattar delar av KI så ska du göra en riktad driftinfo, och alltså välja att visa den endast för de berörda organisatoriska enheterna/grupperna.

Aktuell driftinfo

JT
Innehållsgranskare:
Jenny Thorell
2024-02-02