Publish, unpublished, draft och versionshantering

När du skapar och/eller redigerar en sida eller annan innehållstyp (till exempel en nyhet, kalenderhändelse eller formulär) så kan du välja att spara den som published, unpublished eller draft. 

Published

Published är default, det ska du använda om sidan, nyheten, kalenderhändelsen kan publiceras direkt.

Unpublished

Unpublished ska du använda när en sida, nyhet eller kalenderhändelse är ny men inte redo att publiceras ännu. Du ska också använda det när sidan inte längre är aktuell och användare inte bör komma åt den. Om sidan aldrig mer behövs, kan du radera den (delete).

Draft

Draft ska du använda om du vill att sidan, så som den ser ut just nu, ska fortsätta vara tillgänglig för användare medan du gör uppdateringar som ska publiceras senare. En draft är inte en sida som du kan söka fram i Content (jämför med Word där man kanske "sparar som" - det görs inte i Drupal), utan bara en version av sidan som ännu bara är ett utkast.

För att jobba med ett draft, gör så här:

 • Öppna den befintliga, publicerade sidan i redigeringsläge. Längst ner kan du se att sidan är sparad som "Draft".
 • Gör dina ändringar och spara sidan fortsatt som en Draft om den inte är redo att övergå till att bli en Published sida. 

Observera att det finns en del begränsningar med drafts. Du kan inte ändra på den befintliga publicerade sidan så länge det ligger en draft av den - då försvinner dina draft-ändringar.

Versionshantering

Drupal sparar de senaste versionerna av en sida. För att använda en tidigare version, gör så här:

 1. I redigeringsläge, tryck på fliken Revisions. 
 2. Du får nu upp en sida som listar de senaste versionerna som skapats. Välj en version och Revert för att återställa till den versionen för besökare. 
 3. Du kan också bocka i två olika sidor och jämföra de båda versionerna med varandra. 
Skärmdump över redigeringsläge där tidigare versioner av sidan finns.
Här kan du se versioner av sidan och byta dem.

Dela en opublicerad sida till någon utan konto i Drupal

Ibland vill man kunna dela en ofärdig sida med till exempel en innehållsägare som inte har konto i Drupal (och som därmed inte kan se opublicerat material). Gör så här för att dela en sådan sida:

 1. Se till att sidan är opublicerad
 2. I högerspalt på sidan ska du välja "Temporary unpublished access".
 3. Tryck på knappen Generate token och ställ in hur många dagar sidan ska kunna nås.
 4. Kopiera URL:en, antingen i fältet där du ser URL:en eller genom att trycka "Copy".
 5. Skicka URL:en till den som ska titta på sidan.
 6. URL:en gäller i så många dagar som du har angett att den ska gälla (1-14 dagar).
Skärmdump på hur man delar en opublicerad sida.
Så ser det ser ut när du ska dela en opublicerad sida.
JT
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2024-03-15