Reminders - påminnelser om innehåll på ki.se

Reminder-funktionen i Drupal påminner redaktörer och innehållsägare om att uppdatera sidor, landningssidor och dokument.

Påminnelse via e-post

Du som redaktör eller innehållsägare får ett e-post om en sida eller ett dokument inte har uppdaterats på ett år (365 dagar). Det ser ut så här:

Hej

Du får det här mejlet för att du är redaktör eller innehållsägare för sidor på KI:s webbplats. Det har gått mer än 365 dagar sedan sidan XXX (länk till sidan) har uppdaterats. Sidan måste uppdateras, annars kommer den att avpubliceras (ej raderas) den (datum sex månader fram i tiden).

Gör så här: Se till att sidan är korrekt, komplett och uppdaterad. Om detta redan är fallet, behöver du, som är redaktör, bara spara om sidan för att den inte ska avpubliceras. Om du är innehållsägare, men inte har redaktörsrättigheter, kan du meddela din redaktör när du har kontrollerat att innehållet är korrekt.

Med vänlig hälsning, KI Webbförvaltning

Ouppdaterade sidor och dokument avpubliceras

Om sidan eller dokumentet inte uppdateras efter påminnelsen så kommer den att avpubliceras efter ytterligare ett halvår. Att spara om sidan/dokumentet räcker för att den ska få ett nytt datum. Det går inte ut några fler mejl efter den första påminnelsen. Ett år efter avpublicering (dvs 2,5 år efter ursprunglig publicering) förbehåller sig webbförvaltningen rätten att radera innehållet.

Hitta reminders

Du kan se vilka sidor och dokument som det skickats Reminders för under Content: Content reminders respektive Document reminders. Du ser också när det skickades ett mejl och till vem. 

Du ser också dina reminders på din Workbench, under rubriken Pages/Documents soon to be unpublished.

JT
Innehållsgranskare:
Jenny Thorell
2024-05-14