Nyheter, kalenderhändelser och listor

Alla nyheter och kalenderhändelser skapas på domänen nyheter.ki.se för att sen hämtas och visas upp i listor på övriga delar av ki.se.

Nyhetsartikel

För att skapa nyheter går du till Workbench – Create news article, eller från domänen nyheter;  Content - add content - news article. Förutom att lägga in nyhetstext, bild och länkar på samma sätt som på en vanlig sida så ska du välja målgrupp och ämne för nyheten.

När du vill annonsera efter försöksperson så bör du läsa igenom den instruktionerna för det först.

Skapa en nyhetsartikel. Välj målgrupp och tagga nyheten.

Målgrupp

Målgrupp extern

Extern målgrupp använder du för alla nyheter som riktar sig till andra målgrupper än medarbetare (till exempel allmänhet, forskare på andra universitet eller studenter). Du kan sedan välja att ge nyheten lite mer information: till exempel vilken institution eller grupp nyheten handlar om, eller vilket ämne som nyheten berör. 

Alla nyheter som har målgruppen extern kommer att visas i listan "Senaste nytt" på startsidan nyheter.ki.se och i listan "Nyheter" på Medarbetarportalens startsida. Den kommer också att visas i övriga listor på ki.se, beroende på vilka taggar du har valt.

Om det är en nyhet som bara är intressant för de som besöker din institutions sajt så ska du bocka i rutan "Visa i lista/or enbart för värdinstitution" (syns när du har fällt ut grupperna).

screen shot from drupal

Målgrupp Medarbetare

Medarbetare använder du för nyheter som endast vänder sig till interna målgrupper. Dessa hamnar i listor på Medarbetarportalen. Nyheter med målgrupp medarbetare avpubliceras automatiskt efter ett år, men det kan du ändra i Scheduling options. 

Min nyhet vänder sig både till medarbetare och externa

Om du vill nå ut externt ska du välja målgrupp "extern", detta ska du göra även när du vill att nyheten också ska nå medarbetare. Alla nyheter som har målgruppen extern kommer att visas i listan Senaste nytt på startsidan nyheter.ki.se och i listan "Nyheter" på Medarbetarportalens startsida. Den kommer också att visas i övriga listor på ki.se, beroende på vilka taggar du har valt. Man kan göra listor som hämtar nyheter för båda målgrupper och man kan välja att visa en lista med externa nyheter på Medarbetarportalen.

Taggar

Märk upp nyheten med etiketter eller tags för att den ska kunna visas i rätt sammanhang senare. Taggar finns i tre kategorier, Administrative, Education, Research.

Skapa en kalenderhändelse.

Kalenderhändelser

Kalenderhändelser innehåller fält för att fylla i vilken typ av händelse det rör sig om, var och när det ska ske. Du kan välja att fylla i information om händelsen i Lead eller att skapa ett fylligare innehåll med hjälp av block.

Obs! När du skapar en kalenderhändelse måste du använda Google Chrome. Den version av Firefox som finns på KI är för gammal, så i den går det inte att ange ett datum. 

Schemalägga en nyhet eller en kalenderhändelse så den dyker upp en viss tid i listor.

Schemalägga

Nyheter och kalenderhändelser är det enda innehåll som går att schemalägga. Lägg in datum och tider för publicering i Scheduling options och spara sedan nyheten som Unpublished. När datumet och tiden väl är inne, så publiceras nyheten med det datum och tid du har satt. 

Skapa en nyhetslista.

Nyhetslista

Nyhetslistor skapas i en widget. Widget är förkortning för window gadget och är en funktion som skapar ett fönster till just de nyheter du vill visa på en specifik plats på ki.se eller på någon annan webbplats. När en nyhetslista väl skapad på rätt sätt så fortsätter den troget att hämta nyheter från nyheter.ki.se enligt sina inställningar.

Du skapar listan genom att välja Create news list i Workbench.

Här väljer du målgrupp för nyheterna, eventuell institution(er) och/eller avdelning(ar), eventuella taggar inom de tre tagg-grupperna Administration, Education, Research, alternativt alla taggar i gruppen. Slutligen väljer du hur din nyhetslista ska presenteras, det vill säga antal nyheter och layout.

Du får då en kodsträng som du klistrar in i en promo (embed) eller i blocket embed på en sida. Läs mer om detta på visa lista på sida eller landningssida.

Kalenderlista

Kalenderlistor skapas i en widget. Widget är förkortning för window gadget och är en funktion som skapar ett fönster till just de kalenderposter du vill visa på en specifik plats. Du kommer troligen inte att skapa widgets särskilt ofta, och många redaktörer kanske aldrig skapar någon. Är de väl skapade på rätt sätt så fortsätter de troget att hämta kalenderposter enligt sina inställningar.

Du skapar listan genom att välja Create event list i Workbench.

Här väljer du målgrupp för nyheterna, eventuell institution(er) och/eller avdelning(ar), eventuella taggar inom de tre tagg-grupperna Administration, Education, Research, alternativt alla taggar i gruppen. Slutligen väljer du hur din nyhetslista ska presenteras, det vill säga antal nyheter och layout. Du kan också välja att lista en specifik typ av events eller på en viss plats (location).

Du får då en kodsträng som du klistrar in i en promo (embed) eller i blocket embedded på en sida. Läs mer om detta på visa lista på sida eller landningssida.

Så skapar du en enkel event list