Tillgängliga pdf:er

Publicera i första hand dokument i webbplatsens standardformat html. Om du ändå behöver lägga ut en pdf, se då till att göra den tillgänglig. Kraven för pdf:er gäller från och med 23 september 2020.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är en lag som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Det innebär att pdf:er måste vara tillgängliga om de ska publiceras på ki.se.

Val av format vid publicering

Överväg noggrant valet av format när du ska publicera något på webbplatsen.

 • Publicera i första hand dokument i standardformatet html, det vill säga gör en webbsida. Om du lägger ut information i exempelvis pdf- eller wordformat blir den betydligt svårare att söka och komma åt för användare som till exempel använder en mobiltelefon eller saknar den programvara som behövs.
 • Om ni har dokument i andra format än html, sammanfatta dem i html, så att användarna kan bedöma innehållet utan att ladda ner det. I Drupal ska detta göras i fältet ”search snippet” när du laddar upp ditt dokument.
 • Skriv dokumentets fullständiga rubrik som namn/titel när du laddar upp det.
 • Dokument som är skapta för tryck ska arbetas om för att passa webben, inte laddas upp i det tryckvänliga formatet.
 • Utforma dokument så att de enkelt kan läsas på skärm. Då bidrar ni till att färre användare skriver ut på papper.
 • Om ni använder pdf:er, se till att de skapas så att de blir tillgängliga.
 • Riktlinjer för vilken typ av dokument som lämpar sig bäst i pdf-format: Publicera dokument i html.

Skapa tillgängliga pdf:er

Lär dig tillgänglighetsanpassa ditt material själv, eller vänd dig till en extern leverantör för hjälp.

När du skapar en tillgänglig pdf bör du göra så mycket som möjligt i originaldokumentet, till exempel i Microsoft Word eller Adobe InDesign, i annat fall måste du komplettera med inställningar i Acrobat Professional.

Tänk igenom tillgänglighetsaspekterna

 • Kolla så att texten verkligen är text, och inte skannats in som en bild
 • Se över färger/kontrast i till exempel diagram och text mot bakgrund/platta (förslagsvis via WCAG - Contrast Checker).
 • Använd ett tydligt, bra textinnehåll (enkelt språk och skrivet för läsaren)
 • Märk upp innehållet korrekt med hjälp av formatmallar/taggstruktur
 • Ange alt-texter för bilder (förklarande texter vad bilder föreställer)
 • Definiera läsordningen (i vilken ordning texten i dokumentet ska läsas upp)·
 • Ange dokumenttitel och författare
 • Exportera med rätt inställningar när du konverterar dokumentet till en pdf (skapa en interaktiv pdf med alternativen "Skapa pdf med märkord" och "Använd struktur för tabbordning" valda)
 • Säkerställ att länkar fungerar
 • Kontrollera tillgängligheten i ditt dokument, både innan och efter export

Skapa tillgängliga pdf:er (Digg).

Få hjälp att tillgänglighetsanpassa din pdf

KI har ett avtal med Arkitektkopia för tryckeritjänster och grafisk formgivning. Arkitektkopia kan hjälpa till med tillgänglighetsanpassning av material som de skapar. De kan också i viss mån anpassa befintliga pdf:er, även om det kan vara både vara tids- och kostnadskrävande.

Arkitektkopia

SL
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2024-01-10