Språkhantering

Ki.se är tvåspråkig - svenska och engelska. Det är viktigt att du som redaktör ser till att alla sidor håller sig till det språk som användaren förväntar sig.

Att KI.se är tvåspråkig betyder att svenskt innehåll ska speglas på engelska och tvärtom. Undantaget är innehåll som vänder sig endast till en målgrupp som avsändaren vet endast förstår svenska eller engelska. Det får inte förekomma svenskt innehåll på en engelsk sida och tvärtom.

Skapa innehåll

När du skapar innehåll väljer du vilket språk det ska ha i språkmenyn överst på sidan. Du kan ändra det när som helst, så länge du översätter allt. 

Skärmdump som visar var en redaktör byter språk
Du väljer språk genom att välja svenska eller engelska i droplisten överst på sidan.

Byta språk

Ett enkelt sätt att översätta sidor är att klona dem. Verktyget Clone används för att kopiera en komponent eller sida. Funktionen finns på samma plats som funktionen för att radera. När du byter språk i klonen eller i annat innehåll som skapats i ett språk så märker du att du inte hittar länkar för language version mm även om du sparat och publicerat innehållet. 

Gå till Content eller My content och sök upp innehållet där så kommer detta att funka. 

Olika URL:er för olika språk

För de subdomäner där URL:en skiljer sig åt mellan språken så behöver du vara inloggad på rätt språk när du redigerar dina sidor. Detta gäller alltså

  • utbildning.ki.se som på engelska är education.ki.se
  • medarbetare.ki.se som på engelska är staff.ki.se och
  • nyheter.ki.se som på engelska är news.ki.se