Introduktion för redaktörer

Webbsidan ki.se består av fyra domäner; ki.se, nyheter.ki.se, utbildning.ki.se och medarbetare.ki.se. På domänen ki.se finns det dessutom ett antal subsajter, för varje institution och för de centrala områdena Forskning, Om KI och Samverkan.

Inloggning

När du har loggat in på din profilsida på ki.se skapas i Drupal ett konto som kan tilldelas redaktörsrättigheter. När du har klarat certifieringen och fått rättigheter till ditt Drupalkonto så kan du logga in med ditt KI-ID: 

Adress till login på de fyra olika domänerna finns också på Medarbetarportalens startsida medarbetare.ki.se i listan Digitala verktyg.

Sidans struktur

Varje domän och subsajt har sin egen lokala navigering med toppmeny, sidhuvud och innehåll. Via en global meny som alltså är gemensam för alla domäner kan besökaren alltid nå domäner, subsajter och ett antal utvalda sidor/ingångar som vi vet att många vill nå.

Drupal är ett publiceringsverktyg, ett CMS (content management system) som har öppen källkod, vilket innebär att det kan laddas ner och användas kostnadsfritt. Drupal används idag både av privatpersoner samt små och stora organisationer och företag.

Många CMS är hierarkiskt uppbyggda med trädstrukturer av sidor och undersidor. Drupal är ett platt system uppbyggt i moduler. Om du tidigare använt ett CMS som är hierarkiskt uppbyggt så kan detta ta lite tid att vänja sig vid. Karolinska Institutet har också anpassat Drupal för att uppfylla våra behov. Så om du arbetat mycket i Drupal tidigare kommer du att känna igen mycket - men också stöta på nya funktioner.

Roller i systemet

Varje domän har en huvudansvarig redaktör.

På institutionerna finns också en utsedd person som fungerar som huvudredaktör för institutionens redaktörer (samt gärna en biträdande huvudredaktör) och fler redaktörer om det finns behov.

Editor (redaktör): Kan skapa och publicera innehåll inom ett område/grupp av sidor på ki.se, till exempel en institution.

Supereditor (lokal huvudredaktör): Rättigheter som editor, men är också ansvarig för sajtens startsida och kan skapa navigation i toppmenyn. Kan ta bort innehåll som andra skapat inom sajten. Övergripande ansvar för sajten och står för support och samordning av redaktörer.

Staff: Alla med KI-ID kan logga in för att redigera sin egen profilsida i en avgränsad miljö med formulärliknande utseende. Mer information finns i avsnittet Profilsida.

Profile administrator: Rättigheter att redigera (andra personers) profilsidor.

Ansvarig utgivare: Kommunikationsdirektören

Systemägare: Kommunikationsavdelningen, Jill Jönsson, enhetschef

Förvaltningsledare: Jenny Hermansson (för verksamheten), Ulf Morgell (för IT-sidan)