KI Stiftelser & Fonders utlysningskalender

Karolinska Institutet förvaltar ca 250 stiftelser och fonder, som består av donationer och testamentariska gåvor. Kapitalet är placerat i värdepapper, och avkastningen delas ut som forsknings- och resebidrag. Årligen delas ca 45 miljoner kronor ut, genom ett fyrtiotal utlysningar.

Utlysningskalendern

Här finner du information om vilken månad utlysningarna vanligtvis öppnar. Klicka på länken nedan för att komma till annonsen eller KI Stiftelser & Fonders utlysningslista för mer information om utlysningens ändamål.

Januari

KI resebidrag (period 1) (resdatum mellan april - september)

Axel Hirsch resebidrag (period 1) (resdatum mellan april - september)

Aina Börjesons stiftelse för att främja forskning om logopedi (vartannat år på jämna år, nästa utlysning öppnar 2022)

Alex och Eva Wallströms stiftelse utlyser härmed medel för medicinsk forskning (cancer och reumatism)

Hirsch Fellowship (resebidrag, erbjuds två gånger per år)

Karolinska Institutets stiftelse för virusforskning (resebidrag)

Ruth och Richard Julins stiftelse (gastroenterologi och hepatologi)

Dr Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi

Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning (resebidrag)

Birgitta och Carl-Axel Rydbecks forskningsanslag

April

Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning (flygmedicin; forskningsmedel och resebidrag)

Robert Lundbergs minnesstiftelse (forskningsmedel och resebidrag)

ìShizu Matsumuraîs donation (inom pediatrik)

Karolinska Institutets resebidrag för forskningsvistelser för doktorander (resebidrag, erbjuds två gånger per år)

Karolinska Institutets Forskningsstiftelser (vartannat år på jämna år, nästa utlysning öppnar 2022)

Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning (geriatriken)

KI resebidrag (period 2) (resdatum mellan juli - dec)

Axel Hirsch resebidrag (period 2) (resdatum mellan juli - dec)

Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet

KI Stiftelse för koagulationsforskning

Juni

Juli

Augusti

KI resebidrag (period 3) (resdatum mellan okt - mars)

Axel Hirsch resebidrag (period 3) (resdatum mellan okt - mars)

September

Hirsch Fellowship (resebidrag, erbjuds två gånger per år)

Karolinska Institutets resebidrag för forskningsvistelser för doktorander (resebidrag, erbjuds två gånger per år)

Maj och Lennart Lindgrens stiftelse (medicinhistorisk forskning)

Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse (sömnlöshet)

Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse (ledsjukdomar)

David och Astrid Hageléns stiftelse

Oktober

KI resebidrag (period 4) (resdatum mellan jan - jun)

Axel Hirsch resebidrag (period 4) (resdatum mellan jan - jun)

Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning

Karolinska Institutets stiftelsemedel för reumatologiforskning

Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse (vartannat år på jämna år, nästa utlysning öppnar 2022)