KI Stiftelser & Donationer: Frågor och svar

Här besvaras vanliga frågor angående de utlysningar ur vilka man kan söka medel via ansökningsportalen.

Generella frågor:

Vem är behörig att söka?

Det framgår i annonserna för respektive utlysning vilka som är behöriga att söka.

Vilket språk ska jag skriva ansökan på?

Om inget annat framgår i annonsen kan ansökan inkl. eventuella bilagor vara skriven på svenska eller engelska.

Hur vet jag att min ansökan har blivit registrerad?

När du är klar med din ansökan trycker du "skicka" och kommer då få ett mail med en bekräftelse. Om du inte får något mail ber vi dig logga in och kontrollera att du angivit din e-postadress korrekt. Det är viktigt att ange korrekt e-postadress eftersom att kommunikation angående din ansökan skickas till angiven e-post.

Hur gör jag om jag vill granska eller ändra på min ansökan?

Du kan ändra i din ansökan så länge du "sparat" i Prisma. När du tryckt på "skicka" låses ansökan dock kan du låsa upp ansökan igen och göra ändringar, glöm då inte att "skicka" in ansökan igen.

Vad händer om min ansökan kommer in för sent?

Systemet stänger och utlysningen försvinner från portalen kl 14.00 sista ansökningsdagen. Det betyder att du inte kan skicka in någon ansökan för sent. Vi rekommenderar att vara ute i god tid och vänta inte med att skicka in din ansökan till sista dagen.

Vad händer om ansökan inte är komplett?

Om du inte fyllt i alla fält med den efterfrågade information kan du inte registrera din ansökan. Vi kan inte heller beakta en ansökan som inte har rätt efterfrågade bilagor.

Signering av din ansökan

När ansökningstiden är slut kommer din prefekt att signera ansökan. Allt detta sker per automatik och inget du behöver göra. 

Hur och när får jag besked?

I utlysningstexten står när och hur du får besked. Beskedet kan du hämta när du loggar in dig i Prisma. Både de som beviljats och de som ej beviljats medel får besked.

Vart betalas pengarna ut?

Pengarna betalas ut till din institution vid KI. Kontakta ekonomiavdelningen vid den hemvist som du angett i ansökan.

Resebidrag:

Vad får jag använda pengarna till?

Pengarna får användas till omkostnader för den resa du ansökte för. Notera att ersättning för INDI (indirekta kostnader) ingår i det tilldelade beloppet.

Vad ska jag göra med pengarna om resan ej kan genomföras?

Om resan du beviljats pengar för ej kan genomföras av någon anledning, ska du med hjälp av din institution återbetala pengarna till Stiftelser & Donationer.

Kan jag söka flera gånger?

Du får söka resebidrag så ofta du vill, men kan bara skicka in en ansökan per utlysningsperiod. Du kan tilldelas resebidrag flera gånger.

Vilka är bedömningskriterierna?

KI Resebidrag och Axel Hirsch Resebidrag

En fullständig ansökan är en elektronisk ansökan + kompletterande dokument (se utlysningstext).

Ofullständiga ansökningar beaktas ej (ges 0 poäng totalt).

Poäng delas ut enligt följande:

Aktivitet/syfte med resan

4 poäng - Samarbete som berör forskning med utnyttjande av metodik som ej finns tillgänglig i Sverige

3 poäng - Inbjudan till samarbete på annat laboratorium

2 poäng - Personlig inbjudan för att föreläsa eller leda symposium vid kongress eller möte

1 poäng - Aktivt deltagande i kongress eller motsvarande, med föredrag (muntligt eller poster) på eget initiativ

1 poäng - Kurs utomlands relevant för doktorand/Postdoc-projekt.

0 poäng - Kongress eller annat möte utan dokumenterat aktivt deltagande

Resans relevans

1 poäng - God

0 poäng - Mindre god

Befattning (resande)

3 poäng - Doktorand som gjort halvtidskontroll

2 poäng - Postdoc/ Doktorand som EJ gjort halvtid

1 poäng - Biträdande lektor / Forskningsspecialist / Forskningsinfrastrukturspecialist

0 poäng - Annan befattning

För HIRSCH resebidrag

1 poäng - Avlagd läkarexamen vid KI

0 poäng - Avlagd läkarexamen vid annat lärosäte

Maximalt belopp beroende på resmål som du kan få ur KI Resebidrag, gäller ej Hirsch Resebidrag

Europa 10.000 kronor

Övriga länder 17.000 kronor

Poängen för aktivitet och titel summeras. Högsta möjliga totalpoäng blir således 9 respektive 8.

Ansökningar med 0 (noll) poäng för aktivitet skall ges 0 (noll) poäng totalt.

Ansökningar utan angivna publikationer skall ges 0 (noll) poäng totalt, undantaget ansökan från doktorand där minst ett manuskript ska bifogas.

Ansökningarna med högst poäng tilldelas först, varefter man fortsätter neråt i poängskalan tills pengarna för perioden tar slut. I sista poänggrupp aktuell för tilldelning kan beloppen komma att sänkas för att de ska räcka till samtliga inom poänggruppen. Schablonbelopp ges för resor inom Europa respektive övriga världen. Dock tilldelas maximalt sökt belopp.

CS
Innehållsgranskare:
Charlotte Svanberg
2024-01-02