Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhistorisk forskning

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsbidrag ur Maj och Lennart Lindgrens stiftelse, vars syfte är att främja medicinhistorisk forskning.

Ändamål

Aktuella medel avser ett stipendium att tilldelas forskare för publicering av ett värdefullt medicinhistoriskt arbete. Medel ur stiftelsen kan även sökas för angelägen medicinhistorisk forskning.

Behörighet

Forskare inom medicinhistoria.

Belopp

Disponibelt belopp brukar ligga mellan 200 000 och 300 000 kronor men kan även variera en del mellan åren. De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 130 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska göras manuellt. Ansökan ska innehålla ifylld ansökningsblankett samt bilagorna nedan. Ansökan kan skickas på mail i pdf-format, till fonder@ki.se alternativt skickas med post. Sista ansökningsdag är den 17 september 2024, klockan 14.00.

Adress:

Karolinska Institutet
Maj och Lennart Lindgrens stiftelse
Grants Office
Nobels väg 15 A
171 77 Stockholm

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i november.

Bilagor

  1. CV
  2. Forskningsprogram
  3. Publikationslista

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se