Utlysningsprocessen KI Stiftelser & Donationer

KI Foundations & Funds application process
Bild: KI Stiftelser & Donationers ansökningsprocess

Utlysningsprocessen

Utlysningar från KI Stiftelser & Donationer annonseras på Medarbetarportalen. Vissa utlysningar annonseras även externt i utvalda facktidningar. Alla ansökningar sker i KI Prisma. Ansökningsperioden är  2 veckor. Ansökningar som kommer in efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Den interna ansökningsprocessen tar nu sin början och handläggaren går igenom ansökningar, sammanställer listor och förbereder material till de granskningsgrupper som ska granska ansökningarna. Detta arbete tar cirka 2 dagar.

Granskningsnämnden har sedan 3 till 4 veckor på sig att bedöma ansökningarna. Tiden styrs dels av hur många ansökningar som kommit in, hur komplexa ansökningarna är och till vilket beslutsmöte förslaget till utdelning ska tas upp.

När granskningsnämnden är klar med sitt arbete skickas ett förslag tillbaka till handläggaren som ansvarar för utlysningsärendet. Handläggaren sammanställer förslaget till Kommittén för forsknings nästkommande sammanträde som tillsammans fattar ett beslut.

Efter mötet lämnas besked till alla sökanden, även sökande som fått avslag på sin ansökan meddelas. Beskedet skickas ut via Prisma.

Därefter sker utbetalning till den institution som den sökande tillhör.

CS
Innehållsgranskare:
2024-01-02