INDI - en kalkyl- och redovisningsmodell för indirekta kostnader

KI använder en kalkyl- och redovisningsmodell för indirekta kostnader som vid KI benämns INDI.

Kostnad

Vad är INDI?

I korthet innebär modellen att externa medel och direkta statsanslag fördelas i sin helhet till kärnverksamheten. Stödverksamhet som finns på universitets- och institutionsnivå, de indirekta kostnaderna, finansieras genom debitering av kärnverksamheten i takt med att kostnader för löner och drift genereras.

  • Uttaget av INDI sker genom ett %-påslag på de direkta kostnaderna
  • Alla institutioner har olika procentsatser
  • INDI-kostnaden tillkommer utöver de direkta kostnaderna
  • INDI-kostnaden ska därför ingå i fullkostnadskalkylen och måste anges i budgetmallen i ansökningsformuläret

Läs mer om INDI-modellen

Där hittar du också en lista över aktuella procentsatser för din institution.
Det är procentsatsen för forskning som ska användas i kalkylen.

 

CS
Innehållsgranskare:
Charlotte Svanberg
2023-07-31