Utlysningar för doktorander

Vissa av Karolinska Institutets Stiftelser & Donationers utlysningar vänder sig även till doktorander och i vissa fall endast till doktorander.

KI resebidrag (period 1, 2, 3, 4)

Axel Hirsch resebidrag (period 1, 2, 3, 4)

Aina Börjesons stiftelse

Karolinska Institutets stiftelse för virusforskning (resebidrag)

Ruth och Richard Julins stiftelse

Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning (resebidrag)

Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning

Robert Lundbergs minnesstiftelse (forskningsmedel och resebidrag)

KI resebidrag för forskningsvistelser för doktorander (vår, höst)

Hirsch Fellowship (vår, höst)

Charlotte Svanberg
2024-01-22