KI Stiftelser & Donationers utlysningskalender

KI förvaltar ca 250 stiftelser och donationer, som består av testamentariska gåvor och donationer. Kapitalet är placerat i värdepapper, och avkastningen delas ut som forsknings- och resebidrag. Årligen delas ca 45 miljoner kronor ut, genom ett fyrtiotal utlysningar.

Utlysningskalendern

Här finner du information om vilken månad utlysningarna vanligtvis öppnar. Klicka på länken nedan för att komma till annonsen eller KI Stiftelser & Donationers utlysningslista för mer information om utlysningens ändamål.

Januari

KI resebidrag (period 1) inkl digitala arrangemang (resdatum mellan mars - september)

Axel Hirsch resebidrag (period 1) (resdatum mellan april - september)

Aina Börjesons stiftelse för att främja forskning om logopedi (vartannat år på jämna år, nästa utlysning öppnar 2024)

Alex och Eva Wallströms stiftelse utlyser härmed medel för medicinsk forskning (cancer och reumatism)

Hirsch Fellowship (resebidrag, erbjuds två gånger per år)

Ruth och Richard Julins stiftelse (gastroenterologi och hepatologi)

Dr Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi

Birgitta och Carl-Axel Rydbecks forskningsanslag

Karolinska Institutets stiftelse för virusforskning (forsknings- och resebidrag)

Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning (resebidrag)

April

KI resebidrag (period 2) inkl digitala arrangemang (resdatum mellan juni - dec)

Axel Hirsch resebidrag (period 2) (resdatum mellan juli - dec)

Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning (flygmedicin; forskningsmedel och resebidrag)

Robert Lundbergs minnesstiftelse (forskningsmedel och resebidrag)

ìShizu Matsumuraîs donation (inom pediatrik)

Karolinska Institutets resebidrag för forskningsvistelser för doktorander (resebidrag, erbjuds två gånger per år)

Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning (geriatriken)

Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet

KI Stiftelse för koagulationsforskning

Karolinska Institutets Forskningsbidrag (vartannat år på jämna år, nästa utlysning öppnar 2024)

Juni

Juli

Augusti

KI resebidrag (period 3) inkl digitala arrangemang (resdatum mellan okt - mars)

Axel Hirsch resebidrag (period 3) (resdatum mellan okt - mars)

September

Hirsch Fellowship (resebidrag, erbjuds två gånger per år)

Karolinska Institutets resebidrag för forskningsvistelser för doktorander (resebidrag, erbjuds två gånger per år)

Maj och Lennart Lindgrens stiftelse (medicinhistorisk forskning)

Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse (sömnlöshet)

Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse (ledsjukdomar)

David och Astrid Hageléns stiftelse

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse

Oktober

KI resebidrag (period 4) inkl digitala arrangemang (resdatum mellan jan - jun)

Axel Hirsch resebidrag (period 4) (resdatum mellan jan - jun)

Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning

Karolinska Institutets stiftelsemedel för reumatologiforskning

Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen