KI forskningsbidrag och priser

KI disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och från donationer. Ur dessa delas forsknings- och resebidrag ut, samt priser och utmärkelser.

funding

Support: