Karolinska Institutets stiftelser och fonder

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa delas forsknings- och resebidrag ut.