Skip to main content

Karolinska Institutets stiftelser och fonder

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa delas forsknings- och resebidrag ut. 

KW
KI Webbadmin
2019-05-19
Charlotte Tunell