Inrapportering av lärandemoment inom forskarutbildning

Sidan vänder sig till doktorander, handledare, administratörer och studierektorer.

Checklist

Allmänna principer:

  • Rapporteras med blankett 16
  • 1 veckas (40 timmar) studier/arbete = 1,5 hp
  • 1 dags (8 timmar) studie/arbete = 0,3 hp

I Ladok registreras det som genererar högskolepoäng (helst inte mer än respektive max-nivå).

I den individuella studieplanen (ISP) kompletterar doktoranden med övriga aktiviteter/moment som bidrar till doktorandens lärande.

Lathund för bedömning

IV
Innehållsgranskare:
2023-08-22