Internationella och nationella samarbeten inom forskarutbildningen

KI har samarbetsavtal inom utbildning på forskarnivå med andra institutioner och lärosäten på både internationell och nationell nivå.

Internationellt samarbete

KI har samarbetsavtal inom utbildning på forskarnivå med flera ledande institutioner och lärosäten utomlands. Du som doktorand har även möjlighet att göra ett Erasmusutbyte. Läs mer här.

Nationellt samarbete

Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har initierat ett forskarutbildningssamarbete inom ämnet medicinsk teknologi med möjlighet till en gemensam doktorsexamen från båda universiteten. Läs mer här.

KV
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2024-05-17