Försörjning av doktorander

Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning. Ansvaret för att vid antagning bedöma att doktorandens försörjning kan säkras under tid som ägnas åt utbildning på forskarnivå åligger prefekten vid berörd institution. De flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Doktorander med annan arbetsgivare

Många doktorander kombinerar forskarutbildningen med någon typ av tjänstgöring och förordnande hos annan huvudman, t.ex. inom sjukvården eller industri. Ca 35 % av doktoranderna på KI har en aktiv anknytning till Region Stockholm. Vissa bedriver även sina doktorandstudier inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än KI.

Doktorander med annan arbetsgivare

Doktorander med anställning på KI

Forskarstuderande som är anställda på KI (har doktorandanställning eller bedriver forskarutbildningen med bibehållen lön från annan anställning på KI, t.ex. anställning som universitetsadjunkt) omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid universitetet.

Lönenivåerna för anställda doktorander regleras i lokalt kollektivavtal.

Mer information rörande doktorander med anställning på KI 

Förlängning av doktorandanställningar till följd av pandemin

Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin bör det vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden om fyra år. Beslut om eventuell förlängning fattas av aktuell institution vid KI baserat på en individuell bedömning i det enskilda fallet. 

Doktorander som upplever att pandemin påverkat forskarstudierna bör se till att detta dokumenteras. Dokumentation är ett krav om det i ett senare skede ska gå att avgöra om en eventuell försening berodde på omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin, d.v.s. omständigheter som doktoranden inte kunde styra över.

Kriterier för förlängning av doktorandanställningen till följd av pandemin (se längst ner på sidan) 

Stipendier

Externa stipendier innebär att KI inte är utbetalare utan att doktoranden har med sig finansiering i form av stipendier från sitt hemland, hemuniversitet eller dylikt. I vissa fall kombineras externa stipendium med ett tilläggsstipendium från KI.

Externa stipendier kan vara en förutsättning för ett internationellt samarbete med länder utanför EU men det är viktigt att alla doktorander vid KI har en rimlig försörjningsnivå, oberoende av finansieringstyp. För att säkerställa att doktorander med stipendier har en liknande ersättning som övriga doktorander på KI har rektor fastställt lägsta inkomstnivåer för doktorander.

Mer information rörande doktorander med stipendier

Mer information

Regler för utbildning på forskarnivå

Frågor

Doktorander som har frågor om försörjning och försäkring under forskarutbildning kan vända sig till administratören för forskarutbildning eller personalansvariga på sin institution. Administrativ personal på institutionerna kan även vända sig till HR-konsulterna på centrala HR-avdelningen.

CP
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-06-03