Blanketter inom forskarutbildning

Här finns de blanketter som behövs före och under forskarutbildningen, t.ex. inrättade av doktorandplats, halvtidskontroll och ansökan om disputation.

Notera att de flera blanketter finns både i svensk och engelsk version. För engelsk version, byt språk på sidan ”this page in English”

Inrättande av doktorandplats

(Ansökan om grönt ljus är en bilaga till ansökan om inrättande av doktorandplats, men kan användas separat t.ex. i samband med KID-medelsansökan eller om en ny huvudhandledare utses.)

Kurser och poänggivande moment

Ändring i godkänd ansökan disputation/licentiatseminarium

Betygsnämndens förhandsgranskning respektive beslut vid disputation

Betygsnämndens förhandsgranskning respektive beslut vid licentiatseminarium

Mall för finansieringsavtal för samverkansdoktorand (forskarutbildning vid KI inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare) kan erhållas genom att skriva till avtal@ki.se (juridiska avdelningen). Notera att denna mall inte är anpassad för doktorander anställda av Region Stockholm.