Kontakt forskarutbildningen vid Gemensamt verksamhetsstöd

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

Funktionsadresser vid Gemensamt verksamhetsstöd - forskarutbildning

Frågor: