Mentor till doktorand

Alla doktorander på Karolinska Institutet (KI) ska ha en mentor.

Vad förväntas av en mentor?

Syftet med mentor-adept-relationen är att doktoranden ska ha tillgång till en person som dels kan fungera som en bro till världen utanför direkta forskningsmiljön och dels fungera som en oberoende diskussionspartner. Det är inte meningen att mentorn ska vara bidra vetenskapligt – det är handledarnas ansvar. En mentor förväntas ge doktoranden oberoende råd rörande saker som karriärplanering och kontakt med intressenter utanför Karolinska Institutet (KI) (t.ex. forskare och myndigheter), men också bidra med andra typer av råd.

Vid sidan av regelbundna möten med doktoranden under hela forskarutbildningen är mentorn också välkommen att vara med vid halvtidsseminariet och att tillsammans med handledarna delta i halvtidsnämndens möte därefter. Mentorn är förstås också välkommen till disputationen.

Doktorand och mentor bör diskutera vilka förväntningar de har på varandra.

Vem kan bli mentor?

En mentor kan komma från ett universitet (KI eller annat), från landstinget, industrin eller andra samhällssektorer. Mentorn ska vara oberoende från både handledare och doktorand. En mentor utses på förslag av doktoranden inom ett år efter antagning till forskarutbildning på KI. Om så önskas kan en doktorand ha fler än en mentor.

En mentor bör känna till vad en forskarutbildning innebär och det är därför bra om mentorn själv har disputerat. Det är också en fördel om han/hon är relativt senior och har ett eget aktivt nätverk. Mentorn behöver vara intresserad av att utveckla din potential som framtida disputerad forskare.

Hur väljer du en mentor?

Fundera gärna på vad du skulle vilja göra i framtiden när du väljer mentor. Du kan t.ex. välja en eller flera personer som du ser som förebilder eller någon som arbetar med frågeställningar som du skulle vilja arbeta med i framtiden.

Du måste vara aktiv och initiativrik för att hitta en mentor. Börja med att tänka på personer du redan känner eller känner till, t.ex. från din tidigare utbildning, i din yrkeskrets eller vänkrets, genom vad du har hört eller läst om etc. Du kommer också att träffa många under ditt första år som doktorand, t.ex. lärare på forskarutbildningskurser (både från KI eller utanför KI), personer på interna och externa konferenser, personer du läser om i tidskrifter eller träffar i professionella eller privata sammanhang.

Besök doktorandsektionens virtuella mötesplats för doktorander (och mentorer) om du behöver du hjälp att hitta och välja en lämplig mentor inom eller utanför akademin.

När du valt en mentor kryssar du i aktuell ruta i den individuella studieplanen (ISP:n). Du behöver inte ange namnet på personen då detta är upp till dig och den mentor du har valt.

Hur ofta bör mentor och doktorand mötas och vem tar initiativet?

För att få ut det mesta ur mentorskapet bör mentor och doktorand träffas minst två gånger per år. Mötesfrekvensen kan dock variera under forskarutbildningen. Doktoranden ska vara den som tar initiativ till att träffas och som föreslår tid och agenda för mötena.

Vad förväntas av doktoranden?

Doktoranden förväntas komma väl förberedd till mötena och berätta om egna professionella ambitioner och funderingar utan att bli för personligt, samt att ta ansvar för egna beslut. Viktigt att ha en öppen attityd, ta initiativ, sätta upp mål och att vara engagerad.

Vilka fördelar finns att vara mentor till en doktorand på KI?

Att vara mentor är ett förtroendeuppdrag. Den som vill kan lägga in mentorskap för en doktorand vid KI i sitt CV. Om du inte redan är KI-alumn är du också som mentor välkommen att bli medlem i KI Alumni and Friends.

Kontakt

Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor för forskarutbildning