ISP - Individuell studieplan

ISP säkerställer att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt.
En ISP ska vara fastställd inom 3 månader efter antagning, samt följas upp och fastställas på nytt minst 1 gång om året oavsett studieaktivitet.

Foto: Piranka GettyImages
People Foto: Piranka GettyImages

För doktorander & handledare: