Dokument och instruktioner inom forskarutbildning

På denna sida återfinns dokument som är upprättade i syfte att styra, stödja och informera verksamheten inom utbildning på forskarnivå vid KI.

På den engelska sidan återfinns engelska versioner av dokumenten.