Försörjning av doktorander

Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning. Ansvaret för att vid antagning bedöma att doktorandens försörjning kan säkras under tid som ägnas åt utbildning på forskarnivå åligger prefekten vid berörd institution. De flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Doktorander med annan arbetsgivare

Många doktorander kombinerar forskarutbildningen med någon typ av tjänstgöring och förordnande hos annan huvudman, t.ex. inom sjukvården eller industri. Ca 35 % av doktoranderna på KI har en aktiv anknytning till Region Stockholm. Vissa bedriver även sina doktorandstudier inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än KI.

Doktorander med annan arbetsgivare

Doktorander med anställning på KI

Forskarstuderande som är anställda på KI (har doktorandanställning eller bedriver forskarutbildningen med bibehållen lön från annan anställning på KI, t.ex. anställning som universitetsadjunkt) omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid universitetet.

Lönenivåerna för anställda doktorander regleras i lokalt kollektivavtal.

Mer information rörande doktorander med anställning på KI 

Stipendier

Externa stipendier innebär att KI inte är utbetalare utan att doktoranden har med sig finansiering i form av stipendier från sitt hemland, hemuniversitet eller dylikt. I vissa fall kombineras externa stipendium med ett tilläggsstipendium från KI.

Externa stipendier kan vara en förutsättning för ett internationellt samarbete med länder utanför EU men det är viktigt att alla doktorander vid KI har en rimlig försörjningsnivå, oberoende av finansieringstyp. För att säkerställa att doktorander med stipendier har en liknande ersättning som övriga doktorander på KI har rektor fastställt lägsta inkomstnivåer för doktorander.

Mer information rörande doktorander med stipendier

Mer information

Regler för utbildning på forskarnivå

Frågor

Doktorander som har frågor om försörjning och försäkring under forskarutbildning kan vända sig till administratören för forskarutbildning eller personalansvariga på sin institution. Administrativ personal på institutionerna kan även vända sig till HR-konsulterna på centrala HR-avdelningen.