KI resebidrag 2024 (period 3) inkl digitala arrangemang

Härmed utlyses Karolinska Institutets (KI) resebidrag.

Behörighet

Behörig att söka är registrerad doktorand, anställd eller anknuten forskare vid Karolinska Institutet (KI). Hög prioritet ges den som söker medel för att besöka utländska institutioner för att lära sig nya metoder och/eller utföra samarbetsprojekt. Doktorander och postdocs är prioriterade.

Följande gäller

 • Bidrag kan sökas för såväl fysisk resa som för digitala arrangemang, exempelvis konferenser eller kurser som ges virtuellt. Samma villkor gäller för digitala arrangemang som för fysiska resor
 • Resan måste rymma eget aktivt deltagande i en konferens, kurs eller liknande (t.ex. poster- eller muntlig presentation, metodarbete osv.) eller annan aktivitet, t.ex. utbyte, besök i lab etc.
 • Bidraget får inte användas för annan resa än den som ansökan gäller. Om bidraget ej kan nyttjas ska det återbetalas
 • Bidrag kan inte heller sökas för omkostnader som betalas av arrangören, t.ex konferensavgifter eller betald resa eller logi i samband med att man bjudits in som föreläsare
 • Budget, komplett budget där även indirekta kostnader ska anges
 • Det sökta beloppet måste baseras på vid resetillfället lägsta tillgängliga biljettpris (läs mer om KIs riktlinjer för resor m.m. här på Traktamente/Ersättningar)
 • Det är endast tillåtet att registrera en ansökan per person och ansökningsperiod.

Reseperiod

Tidsperiod för resa gäller resor mellan 1 november 2024 och 30 april 2025.

Belopp

Maximalt beviljade belopp för KI Resebidrag är för Europa 10 000 kronor och för övriga länder 17 000 kronor per person. För digitala arrangemang är maxbeloppet 8 000 kronor. Är det många sökanden kan du få ett lägre belopp än maximalt belopp och du kan aldrig få mer än sökt belopp.

KI Resebidrag har ett väldigt högt söktryck med cirka 150-300 ansökningar per period vilket gör att beviljandegraden ligger på mellan 40-50 % per period.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 6 – 20 augusti 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 6 augusti och stänger klockan 14.00 den 20 augusti.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i oktober.

Bedömningskriterier

Se FAQ för detaljerad information om bedömningskriterier.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

 1. Abstract (obligatoriskt för den som ska på konferens med syfte att presentera abstract)
 2. Bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits (obligatoriskt för den som ska på konferens med syfte att presentera abstract)
 3. Personlig inbjudan till konferens eller institution (obligatoriskt för den som inbjudits till konferens som chairman, föreläsare eller liknande, eller till institution/lab)
 4. Kursprogram samt intyg om sökt eller erhållen kursplats bifogas (obligatoriskt för den som söker bidrag för kurs)
 5. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta, alternativt ska intyg ur Ladok bifogas.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se