Mallar och stöd för formgivning

KI:s övergripande mallar finns tillgängliga direkt i Office 365. Här hittar du mallar anpassade efter KI:s grafiska profil, som till exempel presentationer, posters, dokumentmallar, programblad och årshjul. Det finns också mallar anpassade för medarbetare med en kombinationsanställning (förenad anställning) på KI.