Tryckeri och grafisk formgivning

KI har ett avtal för både tryckeritjänster och grafisk formgivning. Inom ramen för avtalet kan du beställa tryck av produkter i olika format och dessutom få hjälp med formgivning i enlighet med KI:s grafiska profil.

Tjänster som ingår i avtalet

Grafisk formgivning

Formgivning utifrån KI:s grafiska profil. Du kan få hjälp att formge annonser, affischer, flyers, foldrar, broschyrer, blad, rollups och liknande. Du kan även få hjälp med digital framställning av till exempel Powerpoint-presentationer och banners.

Tryckeritjänster

Innefattar både tryck av befintligt material och tryck av material som leverantören tagit fram. Du kan få hjälp att trycka blad, foldrar, program, broschyrer, affischer, visitkort, namnskyltar och liknande. Tryckeriet erbjuder även efterbehandlingstjänster som falsning, limbindning och häftning.

Tillgänglighetsanpassning av pdf

Arkitektkopia kan hjälpa till med tillgänglighetsanpassning av material som de skapar. De kan också i viss mån anpassa befintliga pdf:er, även om det kan vara både vara tids- och kostnadskrävande.

Läs mer om tillgängliga pdf:er under Webbpublicering 

När du skickar in din förfrågan

För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt behöver du göra en så tydlig beställning/förfrågan som möjligt.

Specificera alltid följande i din förfrågan:

 • format (ex. A5 stående, affisch 50x70cm)
 • antal sidor
 • antal exemplar
 • eventuella önskemål om papper och liknande
 • fakturauppgift med fakturamärkning (ZZ-kod)
 • leveransuppgift med önskat leveransdatum, leveransadress med mottagare och telefonnummer till mottagare

Kontakta leverantör Arkitektkopia

Beställning/förfrågan mejlas till ki@arkitektkopia.se

Helena Ilmander

Projektledare

Minna Hedlund

Projektledare

Ola Salmela

Avtalsansvarig

Leverans och kostnad

Nedan ser du olika leveranstider och prisförslag beroende på uppdragets omfattning.

Enklare uppdrag (annonser och affischer)

Enklare beställningar levereras inom en vecka efter mottagen beställning om inte parterna överenskommer annat.

Omfattande uppdrag (broschyrer)

För omfattande produktioner kommer parterna överens om leveranstid.

Prisexempel enklare digitaltryck

Prislista Arkitektkopia

För ytterligare prisuppgifter och för större trycksaker hör av dig till tryckeriet med en förfrågan.

Grafisk formgivning

 • timpris: 895 kr

Expressleveranser

 • timpris grafisk formgivning inom tjugofyra (24) timmar: 1250 kr
 • timpris digitaltryck inom fyrtioåtta (48) timmar: 695 kr

Tillgänglighetsanpassning

 • timpris tillgänglighetsanpassning utifrån nya dokument framtagna av leverantör: 895 kr
 • timpris tillgänglighetsanpassning utifrån befintliga dokument framtagna av KI: 895 kr

För grafisk formgivning och tillgänglighetsanpassning får leverantören debitera för påbörjad timme.

Visit- och korrespondenskort

Tryck av visitkort och korrespondenskort med KI:s logotyp. Även visitkort för dig som har en kombinationsanställning.

 • 300 g silkbestruket papper
 • Minimivolym 100 ex
SL
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2023-11-27