Bild och film i kommunikation

Att använda fotografier, grafik eller rörliga bilder i din kommunikation kan förstärka ditt budskap. Här får du tips och råd och riktlinjer kring hur du kan arbeta med bild i din kommunikation. Du hittar även konkreta manualer och upphandlade leverantörer inom området.