Formgivning och tryck av avhandling

En avhandling som läggs fram vid KI skall ange Karolinska Institutet som universitet och har rätt att använda KI:s varumärke. En avhandling som använder KI:s logotyp skall följa reglerna för KI:s grafiska profil (hantering av logotyp, färg och typsnitt).

Tryck av avhandling

Avhandlingen ska tryckas när förhandsgranskningen är klar och betygsnämnden ställt sig positiva. Avhandlingen ska offentliggöras senast tre veckor före disputationen och ska vara tryckt innan dess. Ta därför kontakt med tryckeriet redan innan ansökan om disputation lämnas in samt begär tillstånd från förlag för publicering. 

Om du har fått din disputationsansökan godkänd före 2024-05-28 behöver du skaffa ett ISBN-nummer (se nedan).

Mallar för avhandlingar

Doktors- och licentiatavhandlingar ska tryckas på tryckeriet Universitetsservice US-AB. De tillhandahåller mallen för avhandlingens inlaga som ska användas och ger support kring formatering och andra frågor som rör mallarna. Där finns också information och regler som rör avhandlingens omslag. Obs! Avhandlingar från KI ska följa KI:s grafiska profil och måste vara tillgänglighetsanpassade. Därför får endast mallen som finns tillgänglig på tryckeriet användas. 

Mallen och tryckeritjänster finns på US-AB-portalen. Skapa ett konto genom att klicka på "Logga in" uppe i högra hörnet, det går inte att logga in med KI-login. Kontot är kostnadsfritt. Om du har frågor kring mallarna eller tryckning kontaktar du US-AB direkt. 

Kontaktuppgifter US-AB
E-post: info@us-ab.com 
Telefon: +46(0)8 - 790 7400 
Support: it@us-ab.com

Antal exemplar

  • Avhandlingens upplaga planeras så att det räcker till:
  • 2 ex till KIs bibliotek i Solna eller Flemingsberg
  • 10 ex till betygsnämnd, opponent, disputationsordförande och för spikning
  • 7 pliktexemplar som tryckeriet behåller
  • Ytterligare ex enligt institutionens riktlinjer
  • Lämpligt antal för framtida bruk

ISBN-nummer

Alla avhandlingar behöver ett ISBN-nummer.

ISBN står för International Standard Book Number. Alla böcker har ett specifikt ISBN-nummer.

För doktorander som fått sin disputationsansökan godkänd före 2024-05-28:

Gå till Skaffa ISBN och logga in med ditt KI-ID. Fyll sedan i och skicka formuläret så kommer du att få ett ISBN-nummer till din epostadress.

För doktorander som fått sin disputationsansökan godkänd efter 2024-05-28:

Inom kort efter att din disputationsansökan blivit godkänd kommer du få ett mejl med ett ISBN-nummer.

Har du frågor om ISBN?

Kontakta biblioteket

Bilder

Bilder kan vara skyddade av upphovsrättslagen (Copyright) och du behöver i så fall be om tillstånd från upphovsmannen för att kunna använda bilden i din ramberättelse/kappa. Detta gäller även bilder från artiklar där du är (med)författare i de fall rättigheterna har överlåtits till tidskriften.

Se KI:s riktlinjer för bilder, fotografier och illustrationer innan du väljer bilder till din avhandling. Bilder kan vara fotografier men även illustrationer, grafik eller bildmontage.

Bildmakarna vid KI kan på uppdrag framställa bilder

Teckningstjänster