Så öppnar du KI-mallar direkt i PowerPoint och Word

Mallar för rapporter, protokoll, brev med mera i KI:s grafiska profil finns i PowerPoint och Word. För dig som har den senaste versionen av Microsoft Office kan du välja dem direkt i programmen. Om du inte har det, finns de att ladda ner från länken under rubriken Mallar för nedladdning.

Typsnitt i mallar

Typsnittet DM Sans används genomgående i både analoga och digitala kanaler. Typsnittet finns tillgängligt i mallarna.

I systemen finns mallar för exempelvis:

 • Brev och dokument
 • Presentationer
 • Kombinationsmallar ex. KI och Karolinska Universitetssjukhuset
 • Informationsblad
 • Folder
 • Vetenskaplig poster

Office 365

KI:s organisationsövergipande mallar för Word och Powerpoint har uppdaterats med nytt utseende. Mallarna har tillgänglighetsanpassats, vilket bland annat påverkar utformningen av sidhuvud och sidfötter samt radlängd och färger. På den här sidan beskriver vi närmare hur du går tillväga för att välja mall.

Inom samordnad IT

Alternativ I

Precis som tidigare hittar du mallarna i Office 365, genom att:

 • Öppna PowerPoint eller Word
 • Välj ”Nytt”
 • Välj ”Karolinska Institutet”
 • Dubbelklicka på den mall du vill använda
Hur du väljer mall i Office 365
Välj "nytt" och sedan "Karolinska Institutet" när du hämtar en mall.

Alternativ II

 • Öppna PowerPoint eller Word
 • Välj "Fler mallar"
 • Välj ”Karolinska Institutet”
 • Dubbelklicka på den mall du vill använda
Hur du väljer mall i Office 365
Välj "Start" och "Fler mallar" för att komma till KI-mallarna.

Mallar för nedladdning

Du som arbetar på en institution som inte ingår i Samordnad IT, kommer åt att hämta mallarna via Office 365 online. Gör så här:  

 1. Surfa till mallarnas lagringsplats i Sharepoint 
 2. Logga in med din KI e-postadress och lösenord
 3. Öppna önskad mall eller ladda ner en kopia

Om du öppnar och arbetar i mallen direkt från Sharepoint, välj att använda skrivbordsappen. 

skärmdump som visar hur man redigerar direkt i Sharepoint
Redigera mallen direkt i Sharepoint.

 

skärmdump som visar hur man redigerar i skrivbordsappen
Öppna mallen och redigera i skrivbordsappen.

Ge ditt dokument rätt namn 

Du behöver ge ditt dokument ett logiskt och helst unikt namn så att det blir tydligt för användaren vad ditt dokument handlar om när denne ska hitta det i filsystem eller på webben. 

Undantag när mallarna ej fungerar

Äldre versioner av Microsoft Office

Observera att KI-mallarna tyvärr inte fungerar i äldre versioner av Microsoft Office (exempelvis MS Office 2016 och MS Office 2019).  

Onlineversionen av Microsoft Word 

Det går inte att hämta KI-mallarna i onlineversionen av Word utan du måste använda skrivbordsappen. Det är Microsoft som har tagit bort funktionen och det är oklart om och i så fall när den funktionen kommer tillbaka.

I PowerPoint ska det däremot fungera att hämta KI-mallar direkt i onlineversionen.

Kontakta IT-support

Kontakta Helpdesk (om du har Samordnad IT) eller din institutions egna IT-support (om du är utanför Samordnad IT) om du har problem att komma åt mallarna.

Uppdatera äldre PowerPoint-presentation till ny mall

 1. Öppna PowerPoint
 2. Öppna den gamla presentationen vars mall du vill uppdatera
 3. Markera bilderna (eller urval av bilder) i den gamla presentationen och kopiera dem
 4. Öppna den nya PowerPoint mallen och klistra in de innehåll du nyss kopierat (från den gamla presentationen) till det nya temat
 5. Högerklicka på den första bilden och välj Inklistrningsalternativ och därefter Använd måltema
 6. Spara den nya presentationen

Du kan komma att behöva göra vissa manuella justeringar. Om du till exempel har använt 4:3-formatet tidigare, och inte det bredare 16:9-formatet, kan vissa bilder se utdragna ut, vilket du då behöver justera manuellt.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
AB
Innehållsgranskare:
2024-01-15