Planera kommunikation

Genom en mer planerad och samordnad kommunikation ökar du möjligheten att nå fram på ett mer effektivt sätt. Här hittar du tips och mallar för din kommunikationsplanering.

Tänk på kommunikationen tidigt

En förändring, ett större projekt eller en aktivitet som påverkar andra människor kräver att du tänker in kommunikationen redan från början. Alla berörda behöver känna till och förstå vad som är på gång.

Om du till exempel förväntar dig att andra människor ska acceptera nya sätt att arbeta på behöver du säkerställa att de får den kunskap som behövs för att förstå förändringen och varför den behövs. Ett bra första steg är att göra en enkel kommunikationsplan. 

Kommunikationsplanen ger dig en riktning 

En enkel kommunikationsplan svarar på fyra frågor. Du hittar dem tillsammans med följdfrågor samt en aktivitetsplan i mallen nederst på sidan. 

Varför vill du kommunicera? 

Vad vill du att mottagarna ska känna till, förstå eller göra?

Vilka berörs?

Vilken inställning har de till det aktuella?
Vilka behov har de/vad är viktigt för dem? 
Vilka kunskaper har de sedan tidigare?

Var och när ska du kommunicera? 

Räcker information i olika former eller behöver du en dialog med målgruppen? 
Vilka kontaktytor har du till dem? Ambassadörer, konferenser, media tex.  

Vad och hur ska du kommunicera?

Vilka är dina budskap? Har du dubbelkollat fakta?

Mallar

Använd gärna någon av våra mallar. 
Är det första gången du gör en kommunikationsplan - hör gärna av dig till din institutions kommunikatör för stöd. 

Mallar för kommunikationsplan

VO
Innehållsgranskare:
2024-03-19