Kommunikatörspoolen på KI

Kommunikatörspoolen erbjuder professionellt kommunikationsstöd för att förbättra både intern och extern kommunikation. Konsulterna arbetar långsiktigt med varierande uppdrag som inkluderar bland annat strategisk rådgivning och planering, text- och trycksaksproduktion och webbutveckling. Vi strävar efter att höja kommunikationskvaliteten på KI genom att erbjuda flexibelt stöd för längre uppdrag.

Bilder av kommunikation och idéer mellan människor.
Kommunikation mellan människor. Foto: Illustration

Vårt erbjudande

När du anlitar kommunikatörspoolen får du en professionell och erfaren kommunikatör med bred kompetens, som kan ge både strategiskt och operativt stöd. Kommunikatören är anställd på KI:s kommunikationsavdelning. 

Kommunikatörerna kan exempelvis hjälpa er med:

  • Strategisk rådgivning i kommunikationsfrågor
  • Kommunikationsplanering
  • Inventering och implementering av kommunikationsstrukturer
  • Webb: utveckling, underhåll och förbättring
  • Målgruppsanpassad textproduktion
  • Produktion av nyhetsbrev
  • Produktion av trycksaker

Arbetsmodell

År 2024 består kommunikatörspoolen av sju heltidsanställda kommunikatörer som delar på 14 uppdrag. Varje kommunikatör har 1-3 uppdrag och är uthyrd till 80% av arbetstiden. Resterande tid tillhör man KA:s (kommunikationsavdelningen) olika projekt. Den fysiska arbetsplatsen för kommunikatören varierar beroende på uppdragets omfattning, men vid större uppdrag sitter man oftast på plats minst en dag i veckan. 

När du tecknar ett avtal med kommunikatörspoolen tar vi tillsammans fram en överenskommelse med en uppdragbeskrivning – allt för att försäkra att rätt förväntningar finns med från början. Kommunikatören har i uppdraget även stöd från övriga kollegor på kommunikationsavdelningen gällande exempelvis varumärkesfrågor, webb, press och grafiskt material. 

Varför välja kommunikatörspoolen?

Genom att välja kommunikatörspoolen får du en professionellt utbildad kommunikatör som är flexibel och självgående. Du får även en snabb tillgång till kommunikationsavdelningens samtliga kompetenser och KI:s hela nätverk av kommunikatörer. Kommunikationsavdelningen har det administrativa arbetsgivaransvaret (semester, VAB, sjukdom, löneutbetalning, mobil och dator). 

Förfrågan

Kontakta oss i god tid via kommunikatorspoolen@ki.se eller teamledare Maria Sachs på maria.sachs@ki.se för att diskutera ditt behov. Väntetiden kan ibland vara 6-12 månader, beroende på uppdragets omfattning.

Kostnad under 2024:  

  • 550 SEK/arbetad timme för institutioner och andra verksamheter utanför GVS.
  • 475 SEK/arbetad timme för uppdrag inom gemensamt verksamhetsstöd

Referenser

Kontakta oss gärna på kommunikatorspoolen@ki.se för referenser.

Frågor och svar om kommunikatörspoolen

Jag behöver hjälp några timmar nästa vecka med att lägga upp ett event eller en nyhet på webben – kan ni ställa upp då?
Svar: I nuläget har vi endast längre avtal med våra uppdragsgivare, som ligger på minst 20% (dvs en dag i veckan) och minst sex månader. Vårt stöd prioriteras till avtalade uppdrag och innefattar inte ”ad-hoc”-timmar åt de som behöver tillfälliga korta kommunikationsinsatser.

Hur snabbt kan vi få en kommunikatör på plats?
Svar: Det beror helt på hur beläggningen i poolen ser ut, men ofta får man räkna med minst ett halvårs väntetid innan man får en kommunikatör – beroende på vilken omfattning man behöver. Ibland går det fortare att lösa, ibland tar det ännu längre tid. Därför är det viktigt med god framförhållning.

Jag behöver bara hjälp en dag i veckan (20%), vad ingår då?
Svar: I ett uppdrag på 20% omfattning så ingår främst förvaltning och uppdateringar av befintliga kommunikationskanaler. På en dag i veckan hinner man generellt inte så mycket mer.

Jag behöver hjälp med anteckningar på ledningsgruppsmöten en gång i veckan, kan ni hjälpa till med det?
Svar: Nej, administrativa uppgifter av denna sort ingår ej i kommunikatörspoolens erbjudande.  

Vi som arbetar i kommunikatörspoolen

Profile image

Maria Sachs

Teamledare
+46852486258
Profile image

Charlotte Brandt

Kommunikatör
Profile image

Louise Grännsjö

Kommunikatör
Profile image

Sara Lidman

Kommunikatör
+46852484186
Profile image

Maja Rudolphson

Kommunikatör
Profile image

Ann-Sofie Sten

Kommunikatör
Profile image

Daniel Ståhl

Kommunikatör
Profile image

Jelaine Legaspi

Kommunikatör

Kontakt

För frågor till kommunikatörspoolen, kontakta oss på kommunikatorspoolen@ki.se eller hör av dig till teamledare Maria Sachs.

MS
Innehållsgranskare:
Maria Sachs
2024-05-31