Kontakt forskarutbildningen vid Universitetsförvaltningen

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

Funktionsadresser

Frågor om:

Allmänna frågor

doctoral@ki.se

Ingeborg van der Ploeg
Central studierektor/Koordinator för forskarutbildning, Fakultetskansliet

Karin Vågstrand
Samordnare forskarutbildning, Fakultetskansliet

Clara Ersson
Samordnare i Kommittén för utbildning på forskarnivå, Fakultetskansliet

Forskarutbildningskurser

doctoralcourses@ki.se (frågor från kursledare; kursdeltagare ombeds kontakta respektive kursledning)

Anna Gustafsson
Handläggare för forskarutbildningskurser, Fakultetskansliet

Doktorandfinansieringsprogram

KID-medel

kidfunding@ki.se

Paulina Mihailova
Handläggare, Grants office

Forskar-AT-medel

forskar-at@ki.se

Kia Olsson
Handläggare, Grants office

CSTP-programmet 

cstp@ki.se 

Kia Olsson
Handläggare, Grants office

Controller i kommittén för utbildning på forskarnivå

Eva Gunnarsson
Controller, Strategiskt ledningsstöd

Disputationsärenden

disputation@ki.se

Gunilla Hovén Malinowski
Handläggare i Disputationskommittén, Enheten för antagning, examen och disputation

Ruket Negasi
Handläggare i Disputationskommittén, Enheten för antagning, examen och disputation

Forskarskolor

Anna-Carin Christoffersson
Koordinator för kliniska forskarskolor, Fakultetskansliet

Internationella frågor

Johanna Ackemar
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Mia Bjerke
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Katarina Drakenberg
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Lotta Lundqvist
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Behörighet till forskarutbildningen

doctoraleligibility@ki.se

Examensbevis

examen@ki.se

ISP-systemet

ISP-support