Kontakt forskarutbildningen vid Universitetsförvaltningen

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

Funktionsadresser vid Universitetsförvaltningen - forskarutbildning

Frågor:

AG
Innehållsgranskare:
Clara Ersson
2023-04-24