Kontakt forskarutbildningen

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen

Frågor om:

Central administration

Allmänna frågor

Ingeborg van der Ploeg
Central studierektor/Koordinator för forskarutbildning, Fakultetskansliet

Clara Ersson
Samordnare i Kommittén för utbildning på forskarnivå, Fakultetskansliet

Anna-Carin Christoffersson
Samordnare forskarutbildning, Fakultetskansliet

Karin Vågstrand
Samordnare forskarutbildning, Fakultetskansliet

Forskarutbildningskurser

Anna Gustafsson
Handläggare för forskarutbildningskurser, Fakultetskansliet

KID-medel

Paulina Mihailova
Handläggare, Grants office

Forskar-AT-medel

Kia Olsson
Handläggare, Grants office

CSTP-programmet

Kia Olsson
Handläggare, Grants office

Disputationsärenden

Gunilla Hovén Malinowski
Handläggare i Disputationskommittén, Enheten för antagning, examen och disputation

Catarina Cleveson
Handläggare i Disputationskommittén, Enheten för antagning, examen och disputation

Forskarskolor

Anna-Carin Christoffersson
Koordinator för kliniska forskarskolor, Fakultetskansliet

Internationella frågor

Johanna Ackemar
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Mia Bjerke
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Katarina Drakenberg
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Lotta Lundqvist
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Behörighet till forskarutbildningen

doctoraleligibility@ki.se

Examensbevis

examen@ki.se

Student- och doktorandombud (vid Medicinska Föreningen)

Ninna Oom och Nazira Hammoud Shahwan 

E-post: ombud@medicinskaforeningen.se

Mer om doktorandombudet (doktorandsektionen, MF)