Kontakt forskarutbildningen

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen

Frågor om:

Central administration

Allmänna frågor

Ingeborg van der Ploeg
Central studierektor/Koordinator för forskarutbildning, Fakultetskansliet

Clara Ersson
Samordnare i Kommittén för utbildning på forskarnivå, Fakultetskansliet

Anna-Carin Christoffersson
Samordnare forskarutbildning, Fakultetskansliet

Karin Vågstrand
Samordnare forskarutbildning, Fakultetskansliet

Forskarutbildningskurser

Anna Gustafsson
Handläggare för forskarutbildningskurser, Fakultetskansliet

KID-medel

Paulina Mihailova
Handläggare, Grants office

Forskar-AT-medel

Kia Olsson
Handläggare, Grants office

CSTP-programmet

Kia Olsson
Handläggare, Grants office

Disputationsärenden

Gunilla Hovén Malinowski
Handläggare i Disputationskommittén, Enheten för antagning, examen och disputation

Ruket Negasi
Handläggare i Disputationskommittén, Enheten för antagning, examen och disputation

Forskarskolor

Anna-Carin Christoffersson
Koordinator för kliniska forskarskolor, Fakultetskansliet

Internationella frågor

Johanna Ackemar
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Lise-Lotte Vedin
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Katarina Drakenberg
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Lotta Lundqvist
Internationell koordinator, Internationella kansliet

Behörighet till forskarutbildningen

doctoraleligibility@ki.se

Examensbevis

examen@ki.se

Student- och doktorandombud

Paul Borenberg och Nazira Hammoud Shahwan 

E-post: ombud@medicinskaforeningen.se

Mer om doktorandombudet (MF)