David och Astrid Hageléns stiftelse

David och Astrid Hageléns stiftelse utlyser härmed postdoc-stipendier alternativt bidrag till forskarlön för medicinsk forskning.

Behörighet

Aktuella medel är avsedda för yngre svenska eller utländska forskare på postdoc-nivå, som disputerat mellan 14 september 2017 och 14 september 2020. Sökande ska vara verksamma vid Karolinska Institutet och ännu ej ha uppnått docentkompetens.

Forskare som har utvecklat eller avser att utveckla en forskningslinje vid en annan institution än den de disputerat vid kommer att prioriteras vid bedömning av ansökan.

Belopp

Stipendiet delas ut i ett år och uppgår till 30 000 kronor per månad. Det kan efter första året förlängas i ytterligare ett år. Stiftelsen täcker även kostnader för sjuk- och olycksfallsförsäkring. Den forskning som stipendiet avser att finansiera ska bedrivas under stipendieåret med max 6 månaders förskjutning. Därutöver utgår 75 000 kronor till institutionen som ett årligt driftsbidrag för det aktuella projektet. Om beloppet utbetalas som anslag går hela summan, 459 000 kronor, till institutionen som betalar ut månadslön.

Stipendiet delas ut till 2-3 sökanden.

I de arbeten som publiceras av stipendiaten ska det framgå att forskningen bedrivs, eller har bedrivits, med ekonomiskt stöd från David och Astrid Hageléns stiftelse.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 1 – 15 september 2020. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 1 september och stänger klockan 14.00 den 15 september.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse och meddelas samtliga sökande via e-post i december.

Bilagor

  1. Projektbeskrivning, max 2 A4-sidor
  2. Rekommendationsbrev, i första hand från din Postdoc-handledare och i andra hand din PhD-handledare. Brevet ska styrka den sökandes självständighet samt förmåga att utveckla en egen forskningslinje efter disputationen
  3. Intyg från prefekt som styrker att den sökande är verksam vid KI
  4. Publikationslista.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se