Riktlinjer för utdelning av Karolinska Institutets medaljer

Riktlinjerna vänder sig till alla anställda vid KI samt emeriti professorer vid KI. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra processen för och kriterier för utseende av medaljörer.

  • Diarienummer: 2-3312/2023
  • Dnr föreg. version: 2-5957/2018
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Research Support Office
  • Beredning med: Beredning med: Universitetsledningen, vicerektorerna och chefsjuristen
  • Revidering med avseende på: Tydliggörande av processen för och kriterier för utdelning av KI:s medaljer

Sammanfattning av riktlinjerna

Sedan jubileumsåret 2010 delar Karolinska Institutet (KI) ut medaljer till personer som har gjort förtjänstfulla insatser för KI:s verksamhet. Medaljerna finns i tre kategorier (silvermedaljen, stora silvermedaljen och guldmedaljen) och delas ut vid olika akademiska högtider.

KI:s medaljer finns i tre kategorier och får tilldelas en person som gjort insatser av viss omfattning för KI inom något eller några av områdena utbildning, forskarutbildning, forskning, samverkan med det omgivande samhället och arbetsmiljö/värdegrund.

Medaljer bör inte uteslutande delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor eller liknande.

Medaljerna tilldelas personer som är i slutet av sin karriär eller inte längre aktiva.

Riktlinjerna i sin helhet