Installationshögtid

Karolinska Institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation då KI:s nya professorer presenteras och akademiska priser delas ut.

Kristina Haugaa i förgrunden, håller i sitt diplom och ler. Lars E Eriksson står i bakgrunden.
Nyblivna professorerna Kristina Haugaa och Lars E Eriksson. Foto: Rickard Kilström

Datum för nästa Installationshögtid är 3 oktober 2024.

Ceremoni: kl 17.00 - ca 19.00 som efterföljs av en mottagning i Aula Medica, KI campus Solna

Inbjudan

I juni/juli skickas inbjudningar till:

  • Nyblivna professorer som fått en tillsvidare tjänst som professor senast 1 juli 2024
  • Nya adjungerade professorer samt nya gästprofessorer 
  • Årets pristagare

Information till nya professorer

Gäster

Varje professor får bjuda med upp till 4 gäster.

Klädkod

Doktorshatt, symbolen för den akademiska friheten, skall bäras under hela ceremonin tillsammans med kåpa. Hatt och kåpa lånas från enheten för akademiska ceremonier.

Klädkod för gäster vid högtiden

Mörk kostym

Genrep

En obligatorisk repetition äger rum i Aula Medica på Installationsdagen.

Information till pristagare

Gäster

Varje pristagare får bjuda med upp till 4 gäster.

Klädkod för dig och dina gäster

Mörk kostym

Kontakt

AH
Innehållsgranskare:
2024-02-28