Information till medarbetare och studenter med anledning av kriget i Ukraina

Denna information riktar sig till dig som är medarbetare eller student på KI med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Här hittar du hänvisningar till stödfunktioner och annan aktuell information i frågan.

Frågor och svar angående KI och kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina väcker upprördhet, avsky, frustration och också många frågor. På den här sidan kan du hitta information om kriget i Ukraina  som har relevans för Karolinska Institutet.

Cybersäkerhet – informations- och IT-säkerhet

I och med det försämrade säkerhetsläget i omvärlden ökar risken för cyberangrepp. Flertalet tillsynsmyndigheter uppmanar nu samtliga att vara extra vaksamma för cyberangrepp.

KI:s säkerhetsfunktioner ber därför alla medarbetare att vara extra vaksamma och uppmärksamma på:

  • Attacker, nätfiske (phishing), skadlig kod, lösenordshantering, falska länkar, bifogade dokument och webbplatser.
  • Att rapportera avvikande funktionalitet och händelser i IT-system.
  • Kring aktiviteter som kan upplevas som försök att inhämta information eller påverka KI:s verksamhet.
  • Att inte använda privat utrustning för arbetsrelaterade uppgifter; inkluderar även användningen av privata molntjänster.
  • Att installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Rapportera incidenter eller misstänksamma händelser via länken.

Stöd till medarbetare

Telefonrådgivning erbjuds alla anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI, för snabb tillgång till professionell hjälp. 

Företagshälsovården – Avonova hälsocenter

Stöd till studenter

Studenthälsan

  • Ta kontakt med ovanstående stödfunktioner eller med din närmaste chef/studievägledare.