Delegationsordning

På denna sida samlas dokument för den centrala besluts- och delegationskedjan vid lärosätet.

Delegationer ges som huvudprincip till nivån direkt nedanför i organisationens hierarki.

Organisationsplanen beslutas av konsistoriet.

Rektors besluts- och delegationsordning beslutas av rektor och utifrån den beskrivs delegationen till fakultetsnämnden, gemensamt verksamhetsstöd och övriga vidaredelegationer.

En översikt av råd, nämnder och samarbetsorgan listas på en särskild orienteringssida.

Organ som inte beskrivs i organisationsplanen, rektors besluts- och delegationsordning eller någon av de andra centrala styrdokumenten, regleras genom särskilda beslut av behörig funktion.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
  • C3.Fysiologi och farmakologi
  • H5.Laboratoriemedicin
  • K8.Klinisk neurovetenskap
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID