Beredning, beslut och underskrift

På denna sida så hittar du information om hur du går tillväga för att få ett ärende hanterat inom din institution. Det kan röra sig om rutiner kring hur du förbereder ett ärende för beslut från ledning, eller hur du går tillväga för att få en signatur från prefekt på en ansökan om medel eller liknande.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
  • C3.Fysiologi och farmakologi
  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
  • UF.GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Logga in med KI-ID
KI webbförvaltning
2024-01-26