Disciplinnämnden

Disciplinnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder mot studenter som tillexempel fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra, dvs.

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  • utsätter någon annan student eller arbetstagare vid högskolan för trakasserier på grund av sexuell läggning, etniska trakasserier eller trakasserier på grund av funktionshinder.

Sammansättning och mandatperiod

Disciplinnämnden består av prorektor (ordförande), en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.

Treåriga mandatperioder tillämpas för den lagfarna ledamoten och den ledamot som företräder lärarna. Studenterna utses för ett år.

Ledamöter för mandatperioden 2021-2023

Ordförande

Annika Östman Wernerson, rektor

Lagfaren ledamot

Elisabeth Wass Löfstedt, chefsrådman

Ersättare: Anna Lönnestav, kammarrättsråd

Lärarrepresentant

Margareta Hultin

Ersättare: Maria Wiklander

Studentrepresentant Medicinska föreningen

Norah Hashem

Ersättare: Alma Larsdotter Zweygberg

Studentrepresentant Odontologiska föreningen

Mohammed Altoumaimi 

Ersättare: Juni Stigsdotter

Föredragande

Lisa Norberg, jurist

Märta Philip, jurist

Anna Elm, jurist

Dokument

Kontakt

Lisa Norberg

Jurist

Märta Philp

Jurist
LN
Innehållsgranskare:
Märta Philp
2024-06-12